1 - Predmet in obseg

1.1. Ti splošni pogoji prodaje in uporabe so namenjeni urejanju trgovinskih odnosov med " FIDULINK ”ali “SUXYS” operaterji za FiduLink.com in njegove poddomene: SUXYS Ltd, Company 12706886, PRAVO: 9845007DF5742FC5K830, IDST KODA: 0HZJ4VL4ECFQ (povezava: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq ) , Sedež: Wenlock Road, N17GU, London, Anglija, Združeno kraljestvo, e-pošta: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, sedež: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Združene države Amerike - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, sedež: Burlington Tower, Business Bay Dubaï Združeni arabski emirati - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, sedež: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonija, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Vse domene in poddomene domene .FIDULINK.com »)

in njegove stranke (" Naročnik "). Na podlagi teh splošnih komercialnih pogojev bo FIDULINK.com naročniku zagotavljal različne storitve, kot je ustanovitev podjetij (" Družba "), (" hčerinsko podjetje"), (" podružnica ") in nekatere povezane dodatne storitve (" Dodatne storitve ") kot tudi pomoč v zvezi z odpiranjem računov pri bankah ali nebančnih ponudnikih finančnih storitev ali drugih reguliranih ali nereguliranih bančnih in/ali finančnih ustanovah ali institucijah v njihovih jurisdikcijah (" Uvod v odpiranje računa ali bančništvo »).

1.2. Ti splošni komercialni pogoji so sestavni del pogodbe, sklenjene med STRANKE et FIDULINK z digitalnim podpisom obrazca FIDULINK, ne glede na to, ali je podpisano na spletu s potrditvijo naročila na platformi FIDULINK.com ali pod domenami in Marketplace ali aplikacijami ali na papirju (" Pogodba ") v formatu PDF. Stranka s sklenitvijo pogodbe s FIDULINK sprejema te splošne poslovne pogoje. Seznam cen in seznam storitev sta na voljo na spletnih mestih in poddomenah FIDULINK.com ter drugih aplikacijah in MarketPlaces.

1.3. Vsi drugi splošni pogoji, ki odstopajo, so v nasprotju s temi splošnimi poslovnimi pogoji ali jih dopolnjujejo, bodo izključeni iz katere koli pogodbe, razen če je med naročnikom in FIDULINK.com izrecno pisno dogovorjeno drugače.

1.4. V primeru nasprotja med temi splošnimi poslovnimi pogoji in katero koli pogodbo imajo določbe pogodbe prednost pred temi splošnimi poslovnimi pogoji. V primeru spora se lahko obrnete na našo službo za obvladovanje konfliktov na: odvetnik [@] fidulink.com. Naš odvetnik bo poskrbel za vašo zahtevo.

1.5. FIDULINK.com si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne komercialne pogoje s takojšnjim učinkom brez obveznosti obveščanja svojih uporabnikov. Stranka bo o teh spremembah obveščena z obvestilom, objavljenim na FIDULINK.com prek spletnega dnevnika FiduLink.com z uradno objavo. Šteje se, da je naročnik odobril spremembe, razen če FIDULINK.com prejme pisni ugovor v zvezi s tem v štirih tednih od dneva obvestila odvetniku (@) fidulink.com z izvirnim pismom, ki ga pošlje na svoj registrirani sedež v registrirani s potrdilom o prejemu na SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Združeni arabski emirati. Upoštevajte, da bo vsaka zavrnitev splošnih pogojev prodaje in uporabe ali sprememb ali posodobitev povzročila konec storitev ter popolno prekinitev vseh storitev FiduLink.com in SUXYS od prejema vašega izvirnega pisma.

 

2 - Vsebina in obseg storitev

Ustanovitev in vodenje podjetja in dodatne storitve

2.1. FIDULINK lahko naročniku zagotovi storitev ustanovitve družbe, hčerinske družbe, podružnice v jurisdikcijah, navedenih na seznamu, objavljenem na spletni strani FIDULINK ( www.fidulink.com ) ali njegove platforme (internet, mobilna aplikacija ali aplikacija za tablični računalnik, aplikacija IOS, aplikacija za Android). FIDULINK lahko prek povezanih podjetij FIDULINK ali tretjih oseb organizira tudi zagotavljanje dodatnih storitev, kot so imenovanje fiduciarnih direktorjev, fiduciarnih delničarjev, račun internetnega trgovca, logotip podjetja, žig podjetja, žig podjetja, pooblastilo, overitev pri notarju in apostille na dokumentih, prošnja za licence, zahteva za odobritev, iskanje prostorov, iskanje osebja, iskanje partnerjev in vse druge storitve, za katere FIDULINK in NAROČNIK menita, da so koristne za ustanovitev ali ustanovitev podjetja stranke. Izraz "povezana podjetja" v zvezi s FIDULINK pomeni hčerinsko ali holding družbo FIDULINK ali katero koli drugo hčerinsko družbo tega holdinga, odvetnike, računovodje, odvetnike, notarje in druge zastopnike FIDULINK.

2.2. Vse dodatne storitve se bodo zagotavljale na podlagi posebnega dogovora med naročnikom in ustreznim ponudnikom dodatnih storitev, razen pečatov, žigov in logotipov, overjenega overitve in apostila. 

2.3. Vključeno v registracijo paketa podjetij: 4 delničarji, 2 direktorja, dodatni delničarji ali direktorji bodo predmet registracije, odvisno od pristojnosti.

 

Pouvoir (POOBLASTILO)

Stranka daje pooblastilo FiduLink.com in poddomenam, SUXYS in njegovim zastopnikom, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partnerjem za urejanje, pisanje, objavo, postopke administrativno, fizično ali elektronsko zastopanje za notarji, računovodje, odvetniki, banke, bančne in/ali finančne institucije ter vse druge uprave, vnos, posredovanje dokumentov in drugih evidenc organom, bankam, finančnim institucijam, gospodarskim zbornicam, poslovnim zbornicam za ustanovitev in/ali ustanovitev družba ali podružnica ali podružnica, prenehanje družbe, hčerinske družbe ali podružnice, vse spremembe v zvezi z družbo, podružnico, hčerinsko družbo. To pooblastilo bo začelo teči z dnem naročila in bo prenehalo ob koncu storitev, ki jih ponuja fidulink.com, torej 365 dni, in se bo samodejno podaljšalo ob podaljšanju storitev in potrditvi digitalnega naročila ter sprejetju teh splošnih pogojev. prodaje in uporabe ter obnavljanja storitev. Vendar pa si SUXYS in FiduLink.com pridržujeta pravico do vzpostavitve novega pooblastila v primeru zahteve organov za ustanovitev ali kakršno koli spremembo v zvezi z ustanovitvijo ali spremembo ali drugo odpovedjo podjetja v imenu naročnika in njegovega podjetja. Pooblastilo mora biti overjeno pri javnem notarju in apostil iz Haaga.

 

Bančni račun I Bančništvo ali finančna predstavitev I E-denarnica I Menjava

2.3. FIDULINK lahko na zahtevo stranki pomaga pri bančni ali finančni predstavitvi, odprtju računa pri banki, plačilni instituciji, finančni instituciji ali pri nebančnem ponudniku storitev, dobavitelju e-denarnice, (" Banka ali institucija "). V tem kontekstu lahko FIDULINK naročniku ponudi seznam obratov, vendar je naročnik tisti, ki je odgovoren za izbiro obrata, ob upoštevanju sprejetja obrata in skladnosti naročnika in njegove družbe, hčerinske družbe, podružnice, prodajnega zastopnika. pisarna (dobro stanje, dejavnosti, podpora, prostori itd.). Naročnik lahko izbere poslovno enoto s seznama lokalov, ki jih posreduje FIDULINK, ali pa podjetje tretje osebe (samo na zahtevo in brez kakršnega koli jamstva, da obrat sprejema odprtje računa naročnikove družbe) v mejah dveh zahtev in zavrnitev stranke in/ali bank in/ali obratov). Uspešna izvedba dodatnih storitev, kot so kreditne kartice, čekovne knjižice ali dostop do internetnega bančništva, ni zagotovljena in je na voljo kot je in brez garancije. Storitev se lahko uporablja samo v pravne namene, kot jih določa veljavna zakonodaja, stranka pa se zavezuje, da bo posredovala vse informacije v zvezi s svojo dejavnostjo in izvorom sredstev ter vsa druga vprašanja ali informacije, ki jih zahteva banka ali finančna institucija ali FIDULINK in ali drugi agenti FiduLink ali drugi partnerji FiduLink, odvetniki FiduLink, računovodje FiduLink ali drugi agenti za nadzor skladnosti tipa AML.

2.4 SUXYS in FiduLink.com ne ponujata nobene storitve denarnice ali e-denarnice, storitve denarnice ali e-denarnice, ki so prisotne na spletnem mestu www.FiduLink.com in/ali poddomenah in drugih blagovnih domenah, so storitev, ki jih ponuja podjetje Hiltona (E-Wallet Supplier and Foreign Exchange Platform za profesionalce v okviru komercialnega poslovanja) pod imenom Label E-Wallet FiduLink. Stranka se strinja, da se pod nobenim pogojem in na kakršen koli način ne more obrniti proti FiduLink.com in njegovim poddomenam ali SUXYS-u v zvezi s povezavo za registracijo in prijavo na spletnem mestu FiduLink.com. Stranka FiduLink.com in SUXYS oprosti vsega pregona v primeru spora z ustanovami ali drugimi finančnimi ali bančnimi institucijami, za katere je na svojo zahtevo pridobil seznanitev s potrditev le-tega pri svojih bančnih ustanovah in/ali reguliranih ali nereguliranih finančne institucije v njihovi izvorni jurisdikciji.

 

3 – Pravica do zavrnitve storitev

FIDULINK.com in/ali SUXYS si pridržujeta pravico, da brez razloga ali pojasnila zavrneta vse ali del storitev, ki jih ponujata stranki, in nikakor ne moreta biti odgovorna za to zavrnitev. V primeru zavrnitve storitev s strani FIDULINK.com ali poddomen ali SUXYS, ali SUXYS Agent, SUXYS Lawyer, SUXYS Accountant, SUXYS Partners in drugi nadzorni agenti tipa skladnosti AML ni mogoče odobriti nobenega povračila kakršne koli vrste. Ste predmet zavrnitve storitve, se lahko obrnete na našo pravno službo na naslovu: odvetnik (@) fidulink.com, ki je predmet kakršne koli obdelave našega odvetnika, ki je odgovoren za to vrsto začasne prekinitve ali prenehanja storitev). Kot del preverjanja za preprečevanje pranja denarja (AML) se lahko obrnete na storitev skladnosti FiduLink.com in poddomene ter SUXYS po e-pošti na naslovu compliance (@) fidulink.com, storitve in druge strukture podjetij so lahko začasno ali trajno blokirane s storitvami FiduLink.com in poddomen, SUXYS, Odvetniki FiduLink.com, Odvetniki FiduLink.com, Računovodje FiduLink.com, Center de domiciliation FiduLink.com in drugi Partnerji, FiduLink.com Agenti in poddomene. V kontekstu verbalnega, pisnega ali fizičnega vedenja, ki se šteje za napačno ali grozeče do agentov FiduLink.com ali SUXYS ali FiduLink.com, bodo odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, centri za domicilanje in njihovo osebje zavrnili storitve in / ali takojšen dostop do storitev in izdelkov brez možnosti povračila.

 

4 - Svetovanje

Čeprav si FIDULINK prizadeva zagotoviti resnične in pravilne informacije o vseh svojih storitvah, jurisdikcijah, pravnih oblikah podjetij, davkih in drugih informacijah v zvezi z ustanovitvijo podjetja v jurisdikciji po vaši izbiri, FiduLink.com in poddomene ter SUXYS ne nuditi nasvete, razen informacij, ki so prosto dostopne in jih redno objavljajo sodišča sama, niti informacij v zvezi (obdavčitev posameznikov, obdavčitev pravnih oseb, skupščina na morju, skupščina onshore-offshore, davčna oprostitev za posameznike in podjetja) Kot taka stranka sprejema in potrjuje, da ni prejel nobenega pravnega ali davčnega nasveta od FIDULINK.com in/ali poddomen ali zastopnikov SUXYS ali FiduLink (FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Lawyers, FiduLink Accountants. com, FiduLink.com Agents in drugih partnerjev FiduLink.com ali FiduLink .com dobavitelji) ali katere koli druge ustanove ali fizične ali pravne osebe v povezavi s FiduLink.com in poddomenami ali SUXYS. Naročnik je odgovoren, da zagotovi, da prejme vse potrebne pravne in davčne nasvete v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem družbe v jurisdikciji po svoji izbiri, ter zagotovi, da dejavnosti ne bodo kršile zakonodaje katere koli pristojne jurisdikcije. Stranka sprejema in se zavezuje, da bo zagotovila dobro pravno, davčno in administrativno ravnanje svojega podjetja po ustanovitvi. Stranka(e) popolnoma osvobodi SUXYS ali FiduLink.com ali njene poddomene, zastopnike FiduLink.com, odvetnike FiduLink.com, računovodje FiduLink.com in druge partnerje FiduLink.com in dobavitelje FiduLink.com vseh odgovornosti glede izbire jurisdikcije, izbira pravne oblike, izbira imena podjetja, izbira dejavnosti podjetja, vodenje družbe, pravilno administrativno in davčno poslovanje družbe in njenih vodij ter drugih delničarjev in/ali drugih dobaviteljev in/ali sodelavcev ter vsi drugi vzroki ali dejanja slabega ali neuspeh pri dobrem vodenju strankinega poslovanja.

 

5 - Pravni cilji

Naročnik jamči, da ne bo uporabljal nobene od pravic, podeljenih v pogodbi za nezakonite, nespodobne, nemoralne ali obrekljive namene in ne bo diskreditiral FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agents, FiduLink. com Poslovni centri, FiduLink.com Partnerji in drugi dobavitelji FiduLink.com na kakršen koli način. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme uporabljati ali povezati imena FIDULINK.com in FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners in drugih FiduLink Suppliers.com, v v celoti ali delno za komercialne namene. Kjer je primerno, si FIDULINK in/ali SUXYS, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Center, FiduLink.com Partners, FiduLink.com Suppliers pridržuje pravico, da sodeluje s katero koli uradno preiskavo organa v primer obtožbe o kršitvi zoper naročnika (Stranka v celoti sprejema, da FiduLink.com, SUXYS, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners in drugi dobavitelji FiduLink.com prekine vse pogodbe o zaupnosti da bi ponudili polno sodelovanje z organi, ki to zahtevajo od SUXYS ali FiduLink.com.)

 

6 - Pranje denarja in skrbnost

Naročnik in njegovi partnerji, delničarji in druge osebe, ki so odgovorne in sodelujejo pri ustanovitvi družbe ali družb, hčerinskih družb, podružnic, bodo FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Odvetniki, FiduLink.com Računovodje, Centri FiduLink.com business, FiduLink.com Partners in drugi dobavitelji FiduLink.com vse informacije, ki jih slednji menijo, da so potrebne za zagotovitev skladnosti podjetja z veljavno zakonodajo v boju proti pranju denarja in skrbnemu pregledu. Stranka je odgovorna, da zagotovi, da so informacije, posredovane podjetju FIDULINK, pravilne, točne, preverljive in dobre kakovosti. Stranka tudi izjavlja FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners in drugim FiduLink.com dobaviteljem, da blago ali sredstva, vnesena v podjetje, ne predstavljajo neposredno ali posredno premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali katero koli drugo nezakonito dejavnostjo. Da bi FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners in FiduLink.com Suppliers izpolnili svoje pravne obveznosti, bo naročnik FIDULINK.com ,, FiduLink.com Odvetniki, FiduLink.com Agenti, FiduLink.com Računovodje, FiduLink.com Poslovni centri, FiduLink.com Partnerji in FiduLink.com Dobavitelji so v celoti in hitro obveščeni o kakršni koli spremembi v zvezi z gospodarskim upravičencem, delničarji in menedžerji podjetja . Gospodarski upravičenci, ki jih navede naročnik, bodo fizično ali digitalno podpisali "obrazec" ali "elektronski obrazec", kot zahteva pogodba. Stranka bo FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners in FiduLink.com Suppliers brez odlašanja obvestila o naravi dejavnosti svojega podjetja. in Vsaka sprememba bo predmet predhodnega pisnega soglasja FIDULINK.com, odvetnikov FiduLink.com, agentov FiduLink.com, računovodij FiduLink.com, poslovnih centrov FiduLink.com, partnerjev FiduLink.com in dobaviteljev FiduLink.com. Stranka ter delničarji in drugi upravičenci družbe morajo v 30 dneh od nastanka družbe opraviti preverjanje identitete z rešitvijo www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite oz. Lite + Minimalni certifikat. Preverjanje identitete je obvezno za vse uporabnike. Stranka bo morala opraviti preverjanje AML in KYC z rešitvijo www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ali Lite + potrdilo Minimalna). Stranka razbremeni FiduLink.com in/ali SUXYS, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners in FiduLink.com Suppliers vseh odgovornosti in se zavezuje, da ne bo ustanovil podjetje z namenom ugotavljanja kakršne koli goljufije. V skladu z nacionalno ali mednarodno zakonodajo FiduLink.com in SUXYS, odvetniki FiduLink.com, zastopniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com nalaga obvezno preprečevanje denarja Postopek preverjanja in nadzora pranja za svoje stranke: TUKAJ . Kot del preverjanja ali odkrivanja goljufije stranka brez pridržka in brez omejitev z osebnim in polnim solidarnim jamstvom sprejme stroške pravnega varstva in zaščite ter vse stroške v zvezi s primerom. , verifikacijo, stroške obrambe in druge stroške … ter da nosi škodo in obresti, ki jih FiduLink.com lahko zahteva v zvezi z njim in tistimi do FiduLink.com ali SUXYS, odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, FiduLink Partnerji .com in dobavitelji FiduLink.com brez omejitve količine in trajanja ter na zahtevo FiduLink.com ali Suxys, odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com.

 

7 - Obveznosti stranke

Zagotavljanje dokazil v zvezi s skrbnim pregledom lahko zlasti in brez izčrpnosti vključuje: overjene izvirne kopije osebnih dokumentov, dokazilo o naslovu z datumom manj kot 3 mesece, referenčna pisma banke, overjene originalne kopije dokumentov podjetja, kot tudi kot izvirniki overjenih prevodov, če je primerno, notarsko overitev, apostille in druga digitalna potrdila (IDST WORLD). Vsako potrdilo mora biti izdelano v skladu z zahtevami veljavne jurisdikcije in v skladu z navodili FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners in Suppliers FiduLink.com. Naročnik je dolžan predložiti dokumente, potrebne za izpolnjevanje obveznosti skrbnega pregleda pred začetkom storitev FIDULINK.com in, odvetniki FiduLink.com, zastopniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, FiduLink. com partnerji in dobavitelji FiduLink.com, skladnosti in druge storitve ali organi, ki to izrecno zahtevajo od FiduLink.com ali SUXYS ali stranke neposredno.  

Opomba: Sprejemljiva so samo potrdila notarja države stalnega prebivališča, mestne hiše mesta stalnega prebivališča, veleposlaništva, policijske postaje mesta stalnega prebivališča, javnih zagovornikov (pod določenimi pogoji) države stalnega prebivališča. Vsak poskus ali predložitev goljufije z dokumenti ali predložitev neskladnih dokumentov bo povzročila takojšnjo ustavitev storitev FiduLink.com.

 

8 - Pristojbine in plačilni pogoji

Na splošno

8.A.1.1 Naročnik se zavezuje, da bo ob naročilu plačal pristojbine, ki jih zahtevajo FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners in FiduLink Suppliers .com njen paket podjetja ali druge storitve. Razpored pristojbin FIDULINK.com je prikazan na seznamu pristojbin, objavljenem na spletnem mestu FIDULINK.com (www.fidulink.com in poddomene in ali FiduLink Marketplace ali aplikacije) in njene platforme. Poleg stroškov, navedenih na spletnem mestu in drugih aplikacijah, naročnik priznava, da mora povrniti vse nastale stroške, vključno z, vendar ne omejeno na, stroške, ki nastanejo pri vabilih ali udeležbi na sestankih direktorjev, delničarjev ali tajnikov, stroški sklica ali udeležba na kateri koli izredni skupščini družbe, stroški v zvezi s pripravo kakršnega koli posredovanja obvestila ali izjave in vsi drugi podobni stroški. FIDULINK.com začne fazo izvajanja šele po prejemu celotnega plačila pristojbin.
Vse pristojbine in stroški se plačujejo v valuti, ki jo določi FIDULINK.com, razpoložljive valute so GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC, EURS, žeton SUXYS , USDT (Menjalni tečaj na podlagi valute EUR). Stranka ni pooblaščena, da zadrži pristojbine in stroške po pritožbah v zvezi s kakršno koli storitev, garancijo ali odgovornostjo. Prav tako je s tem izključena vsaka pravica do pobota na strani stranke. FiduLink.com redno posodablja menjalni tečaj na svojih spletnih straneh ter na različnih tržnicah in mobilnih aplikacijah.

8.A.1.2 Plačilo v Bitcoin.

FIDULINK sprejema plačila v bitcoinih z evri kot valuto menjave. Stranka se strinja, da se lahko plačilo prilagodi v primeru nenadnega padca kriptosredstva. FIDULINK si pridržuje pravico, da zavrne plačilo v Bitcoinu.

8.A.1.3 Plačilo v Ethereumu.

FIDULINK sprejema plačila v Ethereumu z evri kot valuto menjave. Stranka se strinja, da se lahko plačilo prilagodi v primeru nenadnega padca kriptosredstva. FIDULINK si pridržuje pravico, da zavrne plačilo v Ethereumu.

8.A.1.4 Plačilo prek Western Uniona.

FIDULINK sprejema plačila Western Union z uporabo evrov kot valute za prenos. Stranka se strinja, da bo nosila stroške Western Uniona. FIDULINK si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila prek Western Uniona. Na voljo samo za plačila Western Union (način prenosa bančnega računa). 

8.A.1.5 Plačilo v MoneyGramu.

FIDULINK sprejema plačila v MoneyGramu z evri kot valuto prenosa. Stranka se strinja, da bo nosila stroške MoneyGram. FIDULINK si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila prek MoneyGram. Na voljo samo za plačila MoneyGram (način prenosa bančnega računa). 

8.A.1.6 Plačilo v USDT.

FIDULINK sprejema plačila v USDT z USD kot menjalno valuto. Stranka se strinja, da bo nosila stroške zamenjave in prenosa na e-denarnico FiduLink.com. FIDULINK si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila s strani USDT.

8.A.1.7 Plačilo v evrih.

FIDULINK sprejema plačila v EUR z USD kot menjalno valuto. Stranka se strinja, da bo nosila stroške zamenjave in prenosa na e-denarnico FiduLink.com. FIDULINK si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila v evrih.

8.A.1.8 Plačilo v žetonu SUXYS.

FIDULINK sprejema plačila v žetonu SUXYS z USD kot menjalno valuto. Stranka se strinja, da bo nosila stroške zamenjave in prenosa na e-denarnico FiduLink.com. FIDULINK si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila z žetonom SUXYS.

 

FiduLink.com ne ponuja gotovinskih plačil. Stranka sprejema uporabo zgornjih načinov plačila kot del svojih spletnih plačil ali v podružnici FiduLink.com.

 

Ustanovitev in vodenje družbe, hčerinske družbe, podružnice

8.2. Poleg letnih pristojbin mora naročnik plačati FIDULINK enotni pavšalni znesek, ki omogoča ustanovitev podjetja, podružnice ali hčerinske družbe (»pristojbine za ustanovitev«). Vstopnine se razlikujejo glede na jurisdikcijo in vključujejo zagotovitev sedeža družbe (naslov), zagotovitev rezidenčnega zastopnika ter vseh dokumentov, da lahko podjetje od prvega dne delovanja v celoti deluje. registracija, in sicer: potrdilo o ustanovitvi, ki ga izda lokalni register; statusi; sklep o imenovanju direktorja in razdelitvi delnic ter delniških certifikatih.

Letna pristojbina je pavšalna pristojbina, ki se plačuje letno ob registraciji ali podaljšanju podjetja. Vključujejo vzdrževanje družbe v skladu z lokalnimi zakoni jurisdikcije, pa tudi obnovitev sedeža, registriranega zastopnika in vladne takse zadevne jurisdikcije. Te pristojbine se ne povrnejo.

Stranka je odgovorna FIDULINK.com za vse druge davke, kot so državni davki, dajatve, davki in druga plačila tretjim osebam, kot tudi honorarji in odškodnine za prenose direktorjev ali skrbniških delničarjev, vključno z izplačili in vsemi upravičenimi lastnimi stroški .

Naročnik priznava pravico FIDULINK-a, da pregleda letne provizije. O vsaki spremembi strukture provizije bo stranka obveščena vsaj en mesec pred začetkom storitev za obdobje, na katero se provizije nanašajo. Kupec lahko plača provizije za FIDULINK z veljavno kreditno kartico Visa ali MasterCard, izdelano na njegovo ime, ali z bančnim nakazilom. Stranke, ki FIDULINK-u posredujejo podatke o kreditni kartici (ali podobnem instrumentu) kot plačilno sredstvo, sprejemajo, da FIDULINK njihovi kreditni kartici izda račun za celoten znesek stroškov in / ali stroškov, davkov, dajatev zaradi FIDULINK v zvezi s storitvijo, pa tudi z vsemi drugimi upravičenimi izplačili ali drobnimi stroški. Kupec tudi potrjuje, da lahko FIDULINK beleži in uporablja podatke s kartice v skladu s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

8.2.1.A – Dobava pravnega naslova 

FiduLink.com lahko zagotovi pravni naslov za podjetje, ki ga ustvari na stranko, če je ta vključen v paket za obdobje 3 mesecev, 6 mesecev, 12 mesecev, odvisno od jurisdikcije in paketov. Stranka sprejema vso odgovornost in pogoje uporabe FiduLink.com, FiduLink.com poslovnih centrov, FiduLink.com računovodij, FiduLink.com agencij, FiduLink.com partnerjev in drugih dobaviteljev FiduLink.com. FiduLink.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners in Suppliers FiduLink.com si pridržuje pravico, da prekine storitve neposredne bremenitve v primeru neskladnosti s splošnimi pogoji uporabe in storitve FiduLink.com brez rezervacije in brez predhodnega obvestila. Stranka sprejema in potrjuje, da je prebrala in razumela splošne pogoje prodaje in storitev FiduLink.com. Stranka se strinja, da ne more uporabljati naslovov FiduLink.com, ne da bi o tem obvestila FiduLink.com in prejela pisno privolitev FiduLink.com. Stranka v nobenem primeru ne sme sprejemati strank, partnerjev, dobaviteljev in drugih sestankov v kraju stalnega prebivališča brez predhodnega pisnega soglasja FiduLink.com, velikih paketov in vseh drugih. FiduLink.com se zavezuje, da bo obveščal stranke o prejemu pisma v imenu naročnikovega podjetja na naslov, ki ga je navedel FiduLink.com (razen v primeru nepopolnitve poštnega dobroimetja). Stranka se strinja, da FiduLink.com prekine storitve sprejema pošte s 1. dnem neplačila naslovnih storitev, ki jih zagotavlja FiduLink.com. V primeru skrbniškega preverjanja se stranka strinja, da bo upravi in ​​tistim na njene stroške zagotovila prostor, ki ni tisti, ki ga zagotavlja FiduLink.com, ali da bo najela pisarno ali zasebno sejno sobo v mejah razpoložljivosti FiduLink. .com . FiduLink.com si pridržuje pravico, da stranki zavrne najem sejne sobe ali storitev najema pisarne.

 

POSEBNI POGOJI ZA PLAČILA Z DEBITNO ALI KREDITNO KARTICO

8.3. Če je plačilo letne provizije kljub rednemu obračunavanju s strani FIDULINK-a in razumnim prizadevanjem za obveščanje stranke o takšni napaki zapadlo in zapadlo, se stranka strinja, da lahko FIDULINK bremeni z njene (debetne ali kreditne) kartice. kakršen koli neplačan znesek te vrste, vključno s kakršno koli kaznijo ali globo, naloženo za povrnitev podjetja v dober status registracije.

V tem primeru naročnik nadalje priznava, da bo imel FIDULINK na voljo 60 dni od datuma bremenitve za plačilo kakršnih koli letnih kotizacij, povezanih s strankinim podjetjem, in da bo vsak znesek, bremenjen kot kazen za registracijo, morebitni dodatni znesek kazni, povezan s 60-dnevno čakalno dobo.

V primeru plačila z anonimno bančno kartico ali brez navedbe imena imetnika bančne kartice, se stranka strinja s predložitvijo izpiska bančnega računa z navedbo številke bančne kartice ter imena in naslova imetnika. bančne kartice. V primeru, da stranka ni imetnik kartice, mora predložiti potni list in dokazilo o naslovu - 3 mesece ter pisno potrdilo, da se strinja s plačilom kupca in njegovega naročila. 

8.4. KAR TRETJA OSEBA PLAČI KARTICO V IMENU STRANKE, STRANKA JAMČI, DA IMA IMETNIK KARTICE SODVOJE S PLAČILO, TUDI Z UPORABO KARTICE TER Z OBDELAVO PODATKOV KARTICE IN GARANCIJE KARTICE POLITIKA ZASEBNOSTI. STRANKA JE OD IMETNIKA OD IMETNIKA OBVEZNA PRIDOBITI, DA PODPIŠE IN UPOŠTEVA IZJAVA IMETNIKA, KI GA MODEL JE LAHKO DOBIVENA PO E-pošti NA INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Uvod v bančništvo

8.5. Stranka je FIDULINK-u dolžna pavšalno za opravljanje svojih storitev, povezanih z uvedbo v bančništvo in odprtjem bančnega računa. Te upravne takse je mogoče kadar koli spremeniti brez predhodnega obvestila. Upravne provizije so izražene v GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC po izbiri stranke na platformah FIDULINK. Kupec bo moral plačati upravne takse, preden FIDULINK začne izvajati storitev in vzpostavi stik z organizacijo (-ami). Naročnik lahko plača upravne takse družbi FIDULINK z veljavno kreditno kartico Visa ali MasterCard in na njegovo ime ali z bančnim nakazilom. Kupci, ki FIDULINK-u posredujejo podatke o kreditni kartici kot plačilno sredstvo, sprejemajo, da FIDULINK poleg stroškov kurirske storitve, če jim to zahteva, zaračuna njihovo kreditno kartico za celoten znesek administrativnih stroškov za račun, ki so ga izbrali.

 

Račun stranke Marketplace-FiduLink.com ali App-FiduLink.com ali prostor MY-OFFICE

Stranka se strinja, da FIDULINK ob oddaji spletnega naročila ustvari namenski račun. Stranka sprejema in zagotavlja FIDULINK, da zagotavlja popolno varnost dostopa do svojega računa. Stranka sprosti FIDULINK in SUXYS vseh odgovornosti v primeru njegove malomarnosti in neupoštevanja bistvenih varnostnih elementov svojega gesla ali prijave za dostop. V primeru kršitve računa ali goljufive uporabe se stranka strinja, da FIDULINK nemudoma in brez navedbe razloga stranki blokira dostop do tega računa. Stranka se strinja, da je izključno odgovorna za varnost svojega računa in svojih dostopov, da ima edini svoje geslo in prijavo.

Stranka sprejema gostovanje njegovih osebnih podatkov, kot so računi in druga področja strank s strani FiduLink.com in SUXYS. Stranka v celoti sprejema pogoje storitve in varnosti, objavljene na spletni strani FiduLink.com (glej tudi https://fidulink.com/policy-privacy/). Stranka se strinja, da lahko FiduLink.com in SUXYS kadar koli prekineta gostovanje njegovih podatkov, ne da bi bili slednji obveščeni in brez kakršne koli utemeljitve ali obvestila. Stranka sprejme samodejno ustvarjanje ali preoblikovanje svojega računa gostujoče stranke v račun končne stranke po oddaji naročila in potrditvi s strani FiduLink.com. 

Kupec ob potrditvi svojega naročila na spletnem mestu FiduLink.com ali pod domenami ali tržnico ali aplikacijami sprejme elektronski podpis (s potrditvijo in sprejemom splošnih pogojev prodaje in uporabe pri oddaji naročila) te pogodbe dokončno in v celoti z vrednostjo prvotne pogodbe. S potrditvijo naročila sprejema uporabo elektronskega podpisa pogodbe, tako da potrdi polje o sprejemu pogojev prodaje in uporabe dokončno in brez omejitev ter potrjuje, da je prebral in razumel ter da sprejema splošne pogoje prodaje in uporabe FiduLink.com in njegove poddomene ter Marketplace in aplikacije.

FiduLink.com in SUXYS dajeta stranki na voljo prostor »MY-OFFICE Lite« na zahtevo za vsako novo podjetje, podružnico ali podružnico. Ta prostor vključuje informacije o ustanovitvi podjetja, podružnice ali podružnice ter vrsto brezplačnih orodij. Ta prostor lahko FiduLink.com kadar koli začasno ustavi ali deaktivira v primeru neskladnosti s pogoji uporabe ali druge neskladnosti z listino FiduLink.com. Stranka potrjuje, da je prejela brezplačen dostop do tega zasebnega in brezplačnega prostora za določeno obdobje enega leta na svojo zahtevo s strani FiduLink.com in SUXYS. Stranka potrjuje, da je prebrala in razumela ter sprejela pravila in pogoje uporabe ter listino FiduLink.com pred kakršno koli povezavo s svojim prostorom »MY OFFICE Lite«. Stranka potrjuje, da je edini imetnik in uporabnik tega prostora in razbremeni FiduLink.com in SUXYS vseh odgovornosti v primeru vdora ali zlonamerne povezave ali drugega uhajanja podatkov in izgube gesla s strani stranke, stranke. da bo izključno odgovoren za varnost tega brezplačnega in zasebnega prostora, ki ga ponuja FiduLink.com na izrecno zahtevo stranke.

FiduLink.com in SUXYS si prizadevata svoje različne platforme narediti čim bolj varne z uporabo razpoložljivih sredstev za zavarovanje, zato FiduLink.com in SUXYS zavračata vso odgovornost za škodo, ki jo utrpi v primeru delne ali popolne izgube podatkov o stranki. ali zlonamerno distribucijo le-teh s strani možnih hekerjev ali drugih kriminalnih skupin. FiduLink.com pa vas opozarja na dejstvo, da na spletu ne gostimo nobenih občutljivih podatkov o naših strankah ali kakršnih koli dokumentov in da imamo na svojih platformah 24/24 in 7/7 storitev zaščite in spremljanja. 

Imenovanje direktorja

8.6. Naročnik daje pooblastilo FIDULINK-u in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za direktorja podjetja v skladu z obrazcem za oddajo FIDULINK-u in še niso podpisale izjave o sprejetju mandata, dejansko soglašale s svojim mandatom direktorja na čas registracije podjetja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi tisti, ki potrjujejo, da je upravitelj predmet soglasja s svojim imenovanjem in obveznostmi.

Imenovanje direktorja

8.6.1 Kupec pooblasti FIDULINK in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za direktorja podjetja v skladu z obrazcem za oddajo FIDULINK-u in še niso podpisale izjave o prevzemu funkcije, dejansko privolile v svojo pisarno kot direktor na čas registracije podjetja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je direktor predmet informirane privolitve v njegovo imenovanje in obveznosti.

Imenovanje tajnika

8.6.1 Naročnik pooblasti FIDULINK in potrdi, da so vse osebe, ki bodo imenovane za sekretarja podjetja v skladu z naročilnico, predloženo FIDULINK-u (obveznost in obvezna registracija v primeru imenovanja direktorja), in še niso podpisale izjava o sprejetju mandata je dejansko privolila v svoj mandat sekretarja ob registraciji podjetja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Tudi ti potrjujejo, da je tajnik predmet informirane privolitve glede njegovega imenovanja in obveznosti.

Druge storitve za prispevke

8.7. Kupec se FIDULINK-u dolguje za nepovratni pavšalni znesek za opravljanje svojih storitev v zvezi s povezavo s tretjimi ponudniki storitev ali pomočjo za prijavo za pridobitev takšnih storitev pri tretjih ponudnikih. Ta znesek se zbira izključno za kritje stroškov FIDULINK-a. Kupec priznava, da FIDULINK ne bo pogodbenik v nobenem pogodbenem razmerju, vzpostavljenem med stranko in neodvisnim ponudnikom storitev. Naročnik priznava, da bo FIDULINK verjetno prejel premijo za predstavitev podjetja od neodvisnega ponudnika storitev, če jo bo naročnik sprejel, in se stranka izrecno odpoveduje zahtevku za retrocesijo takšne premije.

9 - Komunikacija in navodila

Naročnik in FIDULINK si lahko pošljeta navodila, obvestila, dokumente ali katero koli drugo komunikacijo po pošti, e-pošti, prek namenskega spletnega portala FIDULINK ali po faksu, PREDMETU, ki ga lahko pošlje FIDULINK poročila o stroških ali pristojbine, priložene po e-pošti. Naročnik in FIDULINK morata hraniti vsa navodila, obvestila, dokumente ali katero koli drugo komunikacijo kot dokaz. Vsa sporočila, namenjena FIDULINK-u, bodo poslana na njegov sedež ali kateri koli drug naslov, o katerem bo FIDULINK naročnika kadar koli pisno obvestil, vsa sporočila, namenjena naročniku, pa na njegov ali kateri koli drug naslov, razen stranke. bo o FIDULINK-u ves čas pisno obvestil, vključno z navodili za naknadno objavo, ki jih je treba odobriti pisno. Ker mora imeti FIDULINK vedno možnost, da po potrebi stopi v stik s stranko, se zaveže, da bo FIDULINK nemudoma obvestil, če spremeni naslov, e-poštni naslov ali telefonsko številko / številko faksa. V primeru, da namerava naročnik ukiniti vse storitve FIDULINK za določeno podjetje ali več podjetij, mora biti vsako obvestilo o odpovedi poslano po elektronski pošti info@fidulink.com .

10 - Obdelava in varstvo podatkov

10.1. FIDULINK bo obdeloval osebne podatke, ki so v skladu z opredelitvijo Splošne uredbe o varstvu podatkov (RGPD / GDPR), ki vključuje vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo, imenovano tudi "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki". Fizična oseba, ki jo je mogoče določiti, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator povezave ali z enim ali več dejavniki, specifičnimi za fizionomsko, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Obdelava podatkov pomeni vsako operacijo ali sklop operacij, ki se izvajajo z osebnimi podatki, bodisi avtomatiziranimi bodisi ročnimi, na primer zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, iskanje, posvetovanje, prilagajanje ali spreminjanje, uporaba, sporočanje s prenosom, razširjanjem, brisanjem ali uničenjem takšnih podatkov, pa tudi zagotavljanje, urejanje ali kombinacija podatkov, njihovo omejevanje ali izbris.

Prejemniki osebnih podatkov so podjetja skupine FIDULINK, ki delujejo kot podizvajalec ali pomožno podjetje, zastopniki s prebivališčem v jurisdikcijah, povezanih s storitvami, naši dobavitelji IT in telekomunikacij, drugi dobavitelji tretjih oseb, vključno z bankami, pri katerih ima naročnik predstavniki, javni registri podjetij ali pravni organi. Vsako od teh razkritij bo izvedeno v skladu z GDPR, naši odnosi s tretjimi osebami pa bodo pogodbeni, s katerimi se obe strani zavezujejo k GDPR, kot je dolžnost zaupnosti za vsakogar, ki obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Da bi izpolnili obveznosti glede poznavanja kupcev ("KYC") in zagotovili pravilno izvajanje storitev, obdelani podatki vključujejo podatke o naročniku, kot so imena in priimki, državljanstvo, datum rojstva, prebivališče in naslovi prebivališča, številke potnih listov, datumi veljavnosti potnega lista in kontaktni podatki oseb, ki jih je mogoče identificirati, ter dokazila, ki potrjujejo te osebne podatke, in navodila kupca za storitve. Postopek KYC se izvaja z aplikacijo ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Stranka je dolžna redno posodabljati svoje osebne podatke s FIDULINK-om v celotnem pogodbenem razmerju in v zvezi s svojo obveznostjo rednega posodabljanja predložiti kakršna koli dokazila v obrazcih, ki jih predpisuje FIDULINK.

10.2. FIDULINK ali rezidenčni zastopnik lahko osebne podatke obdeluje kot podizvajalec v imenu FIDULINK-a, ki po potrebi ostane upravljavec podatkov. Nadaljnje informacije o strankah, s katerimi delimo podatke, lahko dobite v našem pravilniku o zasebnosti.

10.3. Kupec potrjuje, da lahko več informacij pridobi s kontaktiranjem FIDULINK-a ali pošiljanjem e-pošte na info@fidulink.com . Vsa komunikacija bo potekala v angleščini. FIDULINK lahko uporablja kateri koli drug jezik po lastni presoji, le v vljudnost do stranke.

10.4. Kupec je obveščen, da ima pravico do umika soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred umikom niti na zakonitost nadaljevanja obdelave, če obstaja drug razlog, ki upravičuje obdelavo, na primer skladnost z zakonskimi obveznostmi.

Naročnik FIDULINK-u jamči, da je pridobil popolno privolitev katere koli tretje osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, katere osebne podatke stranka posreduje FIDULINK-u, in da ta privolitev zajema obdelavo osebnih podatkov s strani FIDULINK-a ali prek njega. ta tretja oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, zaradi zagotavljanja storitev ali spoštovanja bonitetnih obveznosti.

10.5. FIDULINK, njegovi direktorji, zaposleni ali zastopniki, morajo podatke obravnavati zaupno. Kljub vsem varnostnim ukrepom lahko nepooblaščene tretje osebe med prenosom med stranko in FIDULINK-om gledajo podatke, vključno z e-poštnimi komunikacijami in osebnimi finančnimi podatki. Za komuniciranje s FIDULINK bo stranka morda morala uporabljati programsko opremo, ki jo proizvajajo tretje osebe, vključno z, vendar ne omejeno na, programsko opremo brskalnika, ki podpira protokol za varnost podatkov, združljiv s protokolom, ki ga uporablja FIDULINK. .

10.6. Informacije v okviru te klavzule predstavljajo delno predstavitev varstva podatkov. To je podrobneje razloženo v našem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na povezavi, predvideni v ta namen.

11 - Pravna nezmožnost

Stranka bo nosila tveganje kakršnih koli škod, ki izhajajo iz pravne nezmožnosti, povezane z njegovo osebo ali njegovimi odvetniki ali drugimi tretjimi osebami, razen če je bila ta nezmožnost sporočena FIDULINK.com ali SUXYS pisno ali po e-pošti (pod pogoji prejema potrditve v povratno e-pošto od FiduLink.com ali SUXYS).

12 - Odgovornost

12.1. Brez poseganja v katero koli določbo mora vsaka škoda, ki je posledica napake ali opustitve s strani FIDULINK-a, njegovih direktorjev, zaposlenih ali zastopnikov, nositi stranka, razen če FIDULINK, njeni direktorji, zaposleni ali zastopniki " malomarnosti ali prevare ali katere koli druge odgovornosti, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izključiti. FIDULINK ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo, povzročeno zaradi mehanske okvare, stavke, internetnega napada, terorističnega napada, naravne nesreče, zakasnitve pandemije ali kakršnega koli neuspeha katerega koli člana osebja, vodstva ali skrbnika pri opravljanju svojih nalog. 

12.2. Kakršna koli škoda, ki jo neposredno ali posredno povzroči ali povzroči napaka, okvara, malomarnost, dejanje ali opustitev katere koli druge osebe, sistema, institucije ali plačilne infrastrukture bo nosila stranka.

12.3. FIDULINK ne more biti odgovoren, če dodatnih storitev ni mogoče izvajati. Odgovornost FIDULINK-a v zvezi z dodatnimi storitvami je strogo omejena na izbiro, navodila in spremljanje njegovih podružnic ali katere koli druge tretje osebe.

12.4. Kakršna koli škoda ali izguba zaradi uporabe poštnih storitev, telegrafa, teleksa, telefaksa, telefona in drugih komunikacijskih sredstev ali prevoznih sredstev, zlasti izguba zaradi zamud, nesporazumov, poslabšanj, Za slabo ravnanje tretjih oseb ali podvajanje kopij je odgovorna stranka, razen če je FIDULINK storil resne malomarnosti.

12.5. FIDULINK ne more biti odgovoren v primeru okvare enega od komunikacijskih sredstev, potrebnih za izvajanje storitev, predvidenih v pogodbi, ali za katero koli pošto ali klic, prejet v okviru storitev, predvidenih v pogodbi. FIDULINK ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali pošiljanja navodil po faksu, tudi kadar prenos ni uspel, je nepopoln ali izgubljen.

12.6. V posebnem primeru odprtja bančnega računa FIDULINK deluje kot tretja oseba v razmerju med banko in stranko. Posledično FIDULINK v nobenem primeru ne more biti odgovoren za razmerje med banko in stranko. FIDULINK nima pristojnosti za delovanje in ne trdi, da deluje kot uslužbenec, zastopnik ali član uprave banke in / ali se podpisuje v njegovem imenu ali prevzema kakršno koli odgovornost na ime banke.

13 - Trajanje, prenehanje in prekinitev storitev

Na splošno

13.1. Vsaka pogodba traja navedeno obdobje in se nato samodejno obnavlja za zaporedna obdobja, enaka dolžini začetnega trajanja. Za vse druge vidike bo vsaka pogodba samodejno obnovljena pod enakimi pogoji. FIDULINK ali naročnik lahko odpove katero koli pogodbo za čas, ki je omenjen v njem, ali za konec katerega koli podaljšanja ali podaljšanja, tako da drugo stran pisno obvesti vsaj dva meseca. Razume se, da odpoved ne posega v pravice ali obveznosti stranke, ki nastanejo pred odpovedjo ali izhajajo iz katerega koli dejanja ali opustitve, storjene pred odpovedjo. Pravica do takojšnje odpovedi iz upravičenih razlogov je pridržana.

13.2. V primeru kršitve veljavnih zakonov ali teh splošnih pogojev uporabe in/ali splošnih pogojev s strani stranke lahko FIDULINK.com ali SUXYS takoj odpove vsako pogodbo in storitve, vključno s pogodbo za dodatne storitve, ki jih zagotavljajo povezana podjetja. s FIDULINK ali tretjimi osebami. V takem primeru mora stranka sprejeti vse potrebne ukrepe za zamenjavo katerega koli prostega delovnega mesta v katerem koli podjetju po takšni prekinitvi in ​​izrecno je dogovorjeno, da FIDULINK ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo po takšni takojšnji prekinitvi.

Ustanovitev in vodenje podjetja

13.3. Vsaka pogodba o poslovanju podjetja velja celo leto. V primeru, da naročnik odpove pogodbo ali zahteva, da FIDULINK prenese upravljanje podjetja na drugega agenta ali ponudnika storitev podjetja ali likvidira podjetje, FIDULINK ne bo prenesel ali likvidiral družbe, dokler neporavnana plačila, vsi stroški in / ali provizije (vključno, vendar ne omejeno na državne davke, dajatve, davke in druga plačila tretjim osebam, kot tudi honorarji, povezani z direktorji ali skrbniki delničarjev in pristojbina za prenos v višini 750,00 EUR) so bili v celoti plačani.

Takoj ko je družba ustanovljena in registrirana v ustrezni jurisdikciji, se naročnik zaveže, da bo podpisal pogodbo o zastopanju. V nasprotnem primeru si FIDULINK pridržuje pravico, da naročniku zavrne pošiljanje socialnih dokumentov, ki se nanašajo na podjetje, če stranka ne podpiše zgoraj omenjene mandatne pogodbe.

Naročnik bo prejel celotna povračila stroškov vključitve, zmanjšanih za kurirske stroške, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) FIDULINK ne more ustvariti podjetja za stranko IN (ii) FIDULINK je prejel vse potrebne dokumente, ki jih je stranka pravilno izpolnila, vključno s kopijo veljavnega osebnega dokumenta stranke, ki je bila overjena v skladu s posebnimi navodili Konvencije o skrbnosti švicarskih bank in vse dokumente, ki jih zahteva od Stranka s strani FIDULINK-a, kot so zlasti računi za komunalne storitve, ki niso starejši od treh mesecev, življenjepis in referenčno pismo banke IN (iii) je zahtevek za povračilo vložen v 3 dneh po plačilo konstitucijskih stroškov s strani naročnika.

Odpiranje bančnega računa

13.4. Storitev se konča z odprtjem računa s strani banke, nato pa se vzpostavijo vsi odnosi med stranko in banko.

Vsaka stranka se lahko odloči, da svojo zahtevo prekliče v roku 3 koledarskih dni po zahtevi za odprtje bančnega računa. Naročnik bo prejel celotno vračilo pristojbine za vgradnjo, zmanjšano za kurirske stroške, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) Banka s pomočjo FIDULINK-a ne more odpreti za naročnikov račun IN (ii) FIDULINK ali je banka prejela vse potrebne dokumente, ki jih je stranka pravilno izpolnila, vključno s kopijo veljavnega osebnega dokumenta stranke, ki je bila overjena v skladu z natančnimi navodili pogodbe v zvezi z obveznost skrbnega pregleda švicarskih bank in kateri koli dokument, ki ga od stranke zahteva FIDULINK, kot so, na primer, izpiski na računih kreditnih kartic, računi za komunalne storitve, pogodba o zaposlitvi, potrdilo o ustanovitvi ali "drugo dokazilo o ekonomskem izvoru skladov. To je edini primer, ko se ponujajo vračila. Vračilo kupnine iz kakršnega koli razloga ne bo na voljo, če se stranka odloči, da bo zahtevo preklicala po 3 koledarskih dneh.

Način vračila

13.5. Kakršno koli povračilo stroškov je mogoče izvesti samo prek verige blokov SUXYS in v digitalnem žetonu, ki ga lahko uporabljajo FiduLink.com in poddomene in ali SUXYS ali SUXYS TOKEN (pozor, vsa povračila bodo izvedena v skladu z vrednostjo žetona SUXYS v času zahteve in pod pogojem, da sprejmete SUXYS in/ali FIDULINK.com in poddomene. 

14 - Ločljivost

Če je katera koli klavzula, ki jo vsebuje, v skladu s katero koli pisno zakonodajo ali jo sodišče ali upravno telo ali pristojna pristojnost šteje za nezakonito, neveljavno, prepovedano ali neizvršljivo, se šteje, da ta klavzula ne deluje. v obsegu take nezakonitosti, ničnosti, neveljavnosti, prepovedi ali neuporabe. Ostale klavzule bodo še naprej veljale.

15 - Listina FiduLink.com in poddomene I 10 načel Listine

Uporabnik kot tudi direktorji, delničarji, partnerji potrjujejo, da so prebrali in sprejeli listino FiduLink.com in sprejemajo spoštovanje te listine pod kaznijo, da bodo njihove storitve začasno ustavljene in/ali deaktivirane brez pridržkov in brez kakršnega koli razloga s strani SUXYS. ali FIDULINK.com in poddomene; 

1 – Nikoli ne zagotavljajte nezakonitih izdelkov ali storitev s podjetjem, ki ustvarja ali uporablja storitve FIDULINK.com. 2 - Ostanite profesionalni in vljudni v vseh okoliščinah z zastopniki FIDULINK. 3 – Nikoli ne dovolite drugi osebi, da za povezavo z omrežjem uporabi vaš račun FIDULINK ali MY OFFICE. 4 - Nikoli ne uporabljajte storitev FIDULINK za podjetje, ki ni registrirano pri storitvah FIDULINK. 5 - Nikoli ne začnite dejavnosti podjetja, ne da bi prejeli uradne dokumente ali aktivacijo storitev od FIDULINK. 6 – V 48 urah predložite vse strokovne ali osebne dokumente, ki jih FIDULINK lahko zahteva. 7 – Obnovite svoje podjetje ali storitve največ 1 mesec pred koncem storitev FIDULINK. 8 – Nikoli ne predložite dokumenta, ki je bil kakor koli spremenjen. 9 – Nikoli ne spreminjajte kontaktnih podatkov (naslov, telefon itd.), ne da bi o tem obvestili FIDULINK.com. 10 – Nikoli ne uporabljajte storitev ali izdelkov FIDULINK.com za vzpostavitev ali ugotavljanje davčnih, upravnih, finančnih goljufij itd.

16. Naloga

Za opravljanje svojih storitev si FIDULINK pridržuje pravico, da najame podizvajalce, ki bodo v njegovi pristojnosti: odvetnike, pravnike, računovodje, pooblaščene računovodje, notarje, revizorje in druge zastopnike za ustanovitev mreže FiduLink.com. Pravice in obveznosti stranke, ki izhajajo iz pogodbe, se lahko prenesejo na tretje osebe le s pisnim soglasjem FIDULINK.com.

17. Veljavno pravo 

To pogodbo urejajo in sklenejo v skladu z veljavnimi zakoni v pristojnosti ustanovitve SUXYS International Limited. Vsako nesoglasje med strankama, ki nastane v zvezi s pogodbo, splošnimi pogoji prodaje in uporabe FiduLink.com, vključno z vprašanji v zvezi z njeno sklenitvijo, veljavnostjo ali prenehanjem, je v izključni pristojnosti glavnega sedeža. družbe SUXYS International Limited.

 

Priloga 1 - 1 - A. Nezagotavljanje storitev za državljane spodaj navedenih jurisdikcij (01 ob 01:2022): 

FiduLink.com ne more zagotavljati kakršnih koli storitev za državljane jurisdikcije: Afganistan, Iran, Severna Koreja, Pakistan, Sudan. Ta seznam se lahko doda ali odstrani iz določene jurisdikcije brez obvestila s strani FiduLink.com.  

 

Najnovejša posodobitev: 01/01/2022 ob 00.