1 - Namen in področje uporabe

1.1. Ti splošni pogoji prodaje in uporabe so namenjeni urejanju poslovnih odnosov med " FIDULINK®« ali »SUXYS®« operaterji za FiduLink.com in njegove poddomene: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, sedež: Burlington Tower, Business Bay Dubai Združeni arabski emirati - SUXYS EUROPE Limited, podjetje 739284, sedež: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Irska - SUXYS® LLC, sedež: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Združene države Amerike - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, sedež: Harju maakond, Talin, Kesklinna Linnaosa, 10151, Estonija , (»FIDULINK®«) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Vse domene in poddomene domene .FIDULINK.com »)

in njegove stranke (" Naročnik "). Na podlagi teh splošnih komercialnih pogojev bo FIDULINK.com naročniku zagotavljal različne storitve, kot je ustanovitev podjetij (" Družba "), (" hčerinsko podjetje"), (" podružnica ") in nekatere povezane dodatne storitve (" Dodatne storitve ") kot tudi pomoč v zvezi z odpiranjem računov pri bankah ali nebančnih ponudnikih finančnih storitev ali drugih reguliranih ali nereguliranih bančnih in/ali finančnih ustanovah ali institucijah v njihovih zadevnih jurisdikcijah (“ Uvod v odpiranje računa ali bančništvo »).

1.2. Ti splošni komercialni pogoji so sestavni del pogodbe, sklenjene med STRANKE et FIDULINK® z digitalnim podpisom obrazca FIDULINK®, ne glede na to, ali je podpisano prek spleta s potrditvijo naročila na platformi FIDULINK.com ali pod domenami in Marketplace ali aplikacijami ali na papirju (" Pogodba ") v formatu PDF. S sklenitvijo pogodbe s FIDULINK®, se stranka strinja s temi splošnimi pogoji. Seznam cen in seznam storitev sta na voljo na spletnih mestih FIDULINK.com ter pod domenami in drugimi aplikacijami ter MarketPlace.

1.3. Vsa druga splošna določila in pogoji, ki odstopajo od teh splošnih prodajnih pogojev, so v nasprotju z njimi ali jih dopolnjujejo, bodo izključeni iz katere koli pogodbe, razen če ni drugače izrecno pisno dogovorjeno med stranko in FIDULINK.com.

1.4. V primeru nasprotja med temi splošnimi poslovnimi pogoji in katero koli pogodbo imajo določbe pogodbe prednost pred temi splošnimi poslovnimi pogoji. V primeru spora se lahko obrnete na našo službo za obvladovanje konfliktov na: odvetnik [@] fidulink.com. Naš odvetnik bo poskrbel za vašo zahtevo.

1.5. FIDULINK.com si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne komercialne pogoje s takojšnjim učinkom brez obveznosti obveščanja svojih uporabnikov. Stranka bo o teh spremembah obveščena z obvestilom, objavljenim na FIDULINK.com prek bloga FiduLink.com z uradno objavo. Spremembe se bodo štele za odobrene s strani naročnika, razen če FIDULINK.com prejme pisni ugovor v zvezi s tem v štirih tednih od datuma obvestila lawyer(@)fidulink.com z originalnim pismom, poslanim na registrirani sedež v registrirani s potrdilom o potrdilo za SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubaj, Združeni arabski emirati. Upoštevajte, da bo kakršna koli zavrnitev splošnih pogojev prodaje in uporabe ali sprememb ali posodobitev povzročila konec storitev in popolno prekinitev vseh storitev FiduLink.com in SUXYS® po prejemu vašega originalnega pisma.

 

2 - Vsebina in obseg storitev

Ustanovitev in vodenje podjetja ter dodatne storitve

2.1. FIDULINK® lahko stranki zagotovi storitev ustanovitve družbe, hčerinske družbe, podružnice v jurisdikcijah, navedenih na seznamu, objavljenem na spletnem mestu FIDULINK® ( www.fidulink.com ) ali njegovih platform (internet, mobilna aplikacija ali aplikacija za tablični računalnik, aplikacija za IOS, aplikacija za Android). FIDULINK® lahko organizira tudi prek podjetij, povezanih s FIDULINK® ali tretjih oseb, zagotavljanje dodatnih storitev, kot so imenovanje skrbnikov, skrbnikov delničarjev, račun spletnega trgovca, logotip podjetja, žig podjetja, žig podjetja, pooblastilo, notarsko overitev in apostille na dokumentih, vloga za licence, vloga za odobritev, iskanje prostorov, iskanje osebja, iskanje partnerjev in vse druge storitve, ki jih FIDULINK® STRANKI pa se bo zdelo koristno ustvariti ali ustanoviti naročnikovo podjetje. Izraz "povezane družbe" pomeni v zvezi s FIDULINK®, hčerinsko ali holding podjetje FIDULINK® ali katera koli druga podružnica tega holdinga, pravniki, računovodje, pravniki, notarji in drugi agenti FIDULINK®.

2.2. Vse Dodatne storitve bodo zagotovljene na podlagi posebnega dogovora med naročnikom in ustreznim ponudnikom dodatnih storitev, razen pečatov, žigov in logotipov, notarskih overitev in apostille. 

2.3. So vključeni v registracijo paketa podjetij: 4 delničarji, 2 direktorja, dodatnim delničarjem ali direktorjem bo treba izdati račun za registracijo glede na jurisdikcijo.

 

Pouvoir (POOBLASTILO)

Stranka daje moč FiduLink.com in poddomenam SUXYS® in njeni predstavniki, agenti FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, partnerji FiduLink.com za urejanje, pripravo, objavo, upravne postopke, fizično ali elektronsko zastopanje pri notarjih, računovodjah, odvetnikih, bankah, bančništvu in/ali financah ustanov in vseh drugih uprav, vnos, prenos dokumentov in druge registracije pri organih, bankah, finančnih institucijah, gospodarskih zbornicah, gospodarskih zbornicah za ustanovitev in/ali ustanovitev podjetij ali hčerinskih družb ali podružnic, prenehanje družbe, hčerinske družbe ali podružnice, kakršne koli spremembe v zvezi s podjetjem, podružnico, hčerinsko družbo. To pooblastilo se bo začelo na dan naročila in končalo ob koncu storitev, ki jih ponuja fidulink.com, to je 365 dni, in bo samodejno obnovljeno ob obnovitvi storitev in potrditvi digitalnega naročila ter sprejetju teh splošnih pogojev. .prodaja in uporaba ter obnova storitev. Vendar SUXYS® in FiduLink.com si pridržuje pravico do izdaje novega pooblastila v primeru zahteve organov za ustanovitev ali kakršne koli spremembe v zvezi z ustanovitvijo ali spremembo ali drugim preklicem podjetja v imenu stranke in njegovega podjetja. Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju in haški apostille.

 

Bančni račun I Bančništvo ali finančna predstavitev I E-denarnica I Menjava

2.3. FIDULINK® na zahtevo lahko stranki pomaga pri bančni ali finančni uvedbi, odprtju računa pri banki, plačilni ustanovi, finančni instituciji ali ponudniku nebančnih storitev, ponudniku e-denarnice, (“ Banka ali institucija "). V tem kontekstu FIDULINK® lahko stranki ponudi seznam poslovalnic, vendar je stranka tista, ki je odgovorna za izbiro poslovalnice ob upoštevanju sprejetja poslovalnice in skladnosti stranke in njenega podjetja, hčerinske družbe, podružnice, urada komercialnega zastopstva ( Dobro stanje , Dejavnosti, podpora, prostori ...). Stranka lahko izbere eno od ustanov s seznama ustanov, ki ga nudi FIDULINK® ali tretja institucija (samo na zahtevo in brez garancije, da institucija sprejme odprtje računa podjetja stranke) v roku dveh zahtev in zavrnitev s strani stranke in/ali bank in/ali institucij). Uspešna implementacija dodatnih storitev, kot so kreditne kartice, bančne čekovne knjižice ali dostop do internetnega bančništva, ni zagotovljena in je na voljo takšna, kot je, in brez garancije. Storitev se lahko uporablja samo za zakonite namene, kot določa veljavna zakonodaja, stranka pa se zavezuje, da bo zagotovila vse informacije v zvezi s svojo dejavnostjo in izvorom svojih sredstev ter vsa druga vprašanja ali informacije, ki jih zahteva bančna ali finančna institucija ali FIDULINK.® in/ali drugi agenti FiduLink ali drugi partnerji FiduLink, odvetniki FiduLink, računovodje FiduLink ali drugi agenti za nadzor vrste skladnosti AML.

2.4 SUXYS® in FiduLink.com ne ponuja nobene storitve Wallet ali E-Wallet, storitve Wallet ali E-Wallet, ki so prisotne na spletnem mestu www.FiduLink.com in/ali pod domenami in drugimi domenami blagovnih znamk, so storitev, ki jo ponujajo pooblaščena podjetja tretjih oseb za zagotavljanje menjalnih storitev, e-denarnica - denarnica ... (E-Wallet Supplier and Exchange Platform for professionals in context of commercial operations) pod imenom Label E-Wallet FiduLink. Stranka se strinja, da se v nobenem primeru in kakršne koli narave ne more obrniti proti FiduLink.com in njegovim poddomenam ali SUXYS® v zvezi s povezavo za registracijo in prijavo, ki je na spletni strani FiduLink.com. Stranka razbremeni FiduLink.com in SUXYS® kakršnih koli postopkov v primeru spora z ustanovami ali drugimi finančnimi ali bančnimi institucijami, za katere je slednja na svojo zahtevo pridobila uvedbo s potrditvijo slednje pri svojih bančnih in/ali finančnih ustanovah, ki so regulirane ali neregulirane v njihovih jurisdikcijah izvora .

 

3 - Pravica do zavrnitve storitev

FIDULINK.com in ali SUXYS® si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ali dela storitev, ki jih ponuja stranki, brez razloga ali obrazložitve, in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za to zavrnitev. V primeru zavrnitve storitev s strani FIDULINK.com ali poddomen ali SUXYS ni mogoče odobriti nikakršnega povračila.® , ali agent SUXYS® , odvetnik SUXYS®, računovodja SUXYS® , Partnerji SUXYS® in drugi agenti za nadzor skladnosti z AML. Ste predmet zavrnitve storitve, se lahko obrnete na našo pravno službo na naslovu: lawyer(@)fidulink.com (Jezik vaše e-pošte je samo v angleščini, vse zahteve, ki niso napisane v angleščini, ne bodo predmet nobene obravnave na del našega odvetnika, ki je zadolžen za tovrstno prekinitev ali prenehanje storitev). Kot del preverjanja proti pranju denarja (AML) se lahko obrnete na storitev skladnosti FiduLink.com in poddomene ter SUXYS® po e-pošti na naslov compliance(@)fidulink.com, so lahko storitve in druge ustanovitve podjetij predmet začasne ali trajne blokade s strani storitev FiduLink.com in poddomen SUXYS® , odvetniki FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, domicilacijski center FiduLink.com in drugi partnerji, agenti in poddomene FiduLink.com. V kontekstu verbalnega, pisnega ali fizičnega vedenja, ki velja za nepravilno ali celo grozeče do FiduLink.com ali SUXYS® ali agenti FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, domicilacijski centri in njihovo osebje bodo povzročili zavrnitev storitev in/ali takojšen dostop do storitev in izdelkov brez možnosti povračila. V kontekstu objave ali razširjanja prek internetnih omrežij, spletnih mest, blogov, internetnih strani, forumov, radia, spletne televizije, kanalov, storitev sporočanja ... in vseh drugih medijev, vizualnih vsebin, televizije, avdiovizualnih izjav, ki jih FiduLink.com in ali SUXYS štejeta za obrekljive® proti FiduLink.com ali poddomenam ali SUXYS® ali agenti FiduLink® , Odvetniki FiduLink® , Računovodje FiduLink® , centri za direktne bremenitve FiduLink® in vsi drugi partnerji in platforme SUXYS® in/ali FiduLink.com bo privedlo do kazenskega pregona v državi stalnega prebivališča strank(e) in drugih upraviteljev, prikazovalcev, gostiteljev, avtorjev, urednikov publikacij(e) ali izjave, tako da stranka sprejema brez pridržkov in brez omejiti z osebnim in popolnim solidarnim poroštvom za plačilo sodnih stroškov in stroškov zaščite ter vseh stroškov, povezanih s primerom, in brez kakršnih koli omejitev in osebno solidarno nositi škodo, ki jo lahko zahtevata FiduLink.com in SUXYS®  enega ali več, ki se nanašajo nanje, in tistih, ki se nanašajo na FiduLink.com ali SUXYS® ali agenti FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, centri za domicilacijo FiduLink.com brez omejitve zneska in trajanja ter na preprosto zahtevo FiduLink.com ali SUXYS® ali upravitelji ali zastopniki FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com ali centri za domicilacijo FiduLink.com in drugi partnerji ali dobavitelji FiduLink.com in SUXYS®.

 

4 - Svetovanje

Čeprav FIDULINK® si prizadeva zagotoviti resnične in pravilne informacije o vseh svojih storitvah, jurisdikcijah, pravnih oblikah podjetij, obdavčevanju in drugih informacijah v zvezi z ustanovitvijo podjetja v jurisdikciji po vaši izbiri, FiduLink.com in poddomenah ter SUXYS® ne nudi drugih nasvetov razen informacij, ki so prosto dostopne in jih redno objavljajo sodišča sama, niti informacij v zvezi (obdavčitev posameznikov, obdavčitev pravnih oseb, aranžmaji na morju, dogovori na kopnem in morju, oprostitev davka za posameznike in podjetja) A kot tako stranka sprejema in potrjuje, da ni prejel nobenega pravnega ali davčnega nasveta od FIDULINK.com in/ali poddomen ali SUXYS® ali agenti FiduLink® (Odvetniki FiduLink.com, pravni uradniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, agenti FiduLink.com in drugi partnerji FiduLink.com ali dobavitelji FiduLink.com) ali katere koli druge institucije ali fizične ali pravne osebe v zvezi s FiduLink.com in pod. - domene ali SUXYS® . Odgovornost stranke je zagotoviti, da prejme vse potrebne pravne in davčne nasvete v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem podjetja v jurisdikciji po lastni izbiri, in zagotoviti, da dejavnosti ne bodo kršile zakonov katere koli pristojne jurisdikcije. Stranka sprejema in se zavezuje, da bo zagotovila ustrezno pravno, davčno in administrativno delovanje svojega podjetja po ustanovitvi slednjega. Stranka(e) popolnoma izprazni SUXYS® ali FiduLink.com ali njegovih poddomen, agentov FiduLink.com, odvetnikov FiduLink.com, računovodij FiduLink.com in drugih partnerjev FiduLink.com in dobaviteljev FiduLink.com iz vseh odgovornosti v zvezi z izbiro jurisdikcije, izbiro pravne oblike, izbiro imena podjetja, izbire dejavnosti podjetja, vodenja podjetja, dobrega administrativnega in davčnega ravnanja podjetja in njegovih menedžerjev ter drugih delničarjev in/ali drugih dobaviteljev in/ali sodelavcev ter vseh drugih vzrokov oz. napačnega ravnanja ali neustreznega vodenja strankinega poslovanja.

 

5 - Pravni nameni

Naročnik jamči, da ne bo uporabil nobene pravice, podeljene v pogodbi, za nezakonite, nespodobne, nemoralne ali obrekljive namene in ne bo diskreditiral FIDULINK.® , SUXYS® , odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, agenti FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in drugi dobavitelji FiduLink.com na kakršen koli način. Stranka pod nobenim pogojem ne sme uporabljati ali povezovati imena FIDULINK.com in agentov FiduLink.com, odvetnikov FiduLink.com, računovodij FiduLink.com, poslovnih centrov FiduLink.com, partnerjev FiduLink.com in drugih dobaviteljev FiduLink.com, v v celoti ali delno, v komercialne namene. Če je primerno, FIDULINK® in ali SUXYS®, odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni center FiduLink.com, partnerji FiduLink.com, dobavitelji FiduLink.com si pridržuje pravico do sodelovanja s katerim koli uradnim preiskovalnim organom v primeru domnevne kršitve Naročnik (Naročnik brez zadržkov sprejema, da FiduLink.com, SUXYS® , agenti FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in drugi dobavitelji FiduLink.com prekinja vse pogodbe o zaupnosti, da bi ponudil polno sodelovanje z oblastmi, ki bi to zahtevale od SUXYS® ali FiduLink.com.)

 

6 - Pranje denarja in skrbni pregled

Naročnik in njegovi partnerji, delničarji in druge osebe, ki so odgovorne in sodelujejo pri ustanavljanju podjetja ali podjetij, hčerinskih podjetij, podružnic, zagotovijo FIDULINK.com, agente FiduLink.com, odvetnike FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, centre Podjetja FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in drugi dobavitelji FiduLink.com vse informacije, za katere slednji menijo, da so potrebne za zagotovitev skladnosti družbe z veljavno zakonodajo v boju proti pranju denarja in dolžni skrbnosti. Odgovornost stranke je zagotoviti, da informacije, ki jih posreduje FIDULINK® so pravilni, točni, preverljivi in ​​dobroverni. Stranka tudi izjavlja FIDULINK.com, agentom FiduLink.com, odvetnikom FiduLink.com, računovodjem FiduLink.com, partnerjem FiduLink.com in drugim dobaviteljem FiduLink.com, da blago ali sredstva, vnesena v podjetje, ne predstavljajo, bodisi neposredno oz. posredno premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali katero koli drugo nezakonito dejavnostjo. Da bi FIDULINK.com, odvetnikom FiduLink.com, agentom FiduLink.com, računovodjem FiduLink.com, poslovnim centrom FiduLink.com, partnerjem FiduLink.com in dobaviteljem FiduLink.com omogočil izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti, mora stranka FIDULINK.com , odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com v celoti in nemudoma obveščeni o vseh spremembah v zvezi z ekonomskimi upravičenci, delničarji in direktorji podjetij. Ekonomski upravičenci, ki jih navede naročnik, bodo fizično ali digitalno podpisali "obrazec" ali "elektronski obrazec", kot to zahteva pogodba. Naročnik bo FIDULINK.com, odvetnike FiduLink.com, agente FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovne centre FiduLink.com, partnerje FiduLink.com in dobavitelje FiduLink.com brez odlašanja obvestil o naravi dejavnosti svojega podjetja in kakršnih koli spremembe bodo predmet predhodnega pisnega soglasja FIDULINK.com, odvetnikov FiduLink.com, agentov FiduLink.com, računovodij FiduLink.com, poslovnih centrov FiduLink.com, partnerjev FiduLink.com in dobaviteljev FiduLink.com. Stranka ter delničarji in drugi upravičenci družbe morajo v 30 dneh od ustanovitve družbe opraviti preverjanje identitete z uporabo rešitve FiduLink.com. Preverjanje identitete je obvezno za vse uporabnike. Stranka bo morala izvesti preverjanje AML in KYC. Stranka razbremeni FiduLink.com in/ali SUXYS®, odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com vseh odgovornosti in se zavezuje, da ne bo ustanovil podjetja z namenom ugotavljanja kakršnih koli goljufij . V okviru skladnosti z nacionalno ali mednarodno zakonodajo FiduLink.com in SUXYS® , odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji in dobavitelji FiduLink.com FiduLink.com svojim strankam nalaga obvezen postopek preverjanja in nadzora proti pranju denarja: https:// Marketplace-FiduLink.com. V okviru preverjanja ali odkrivanja goljufije se stranka brez pridržkov in neomejeno strinja z osebnim in popolnim solidarnim poroštvom, da bo nosila stroške sodstva in zaščite ter vse stroške v zvezi s primerom. , preverjanje , stroške obrambe in druge stroške ... in kriti škodo, ki jo FiduLink.com lahko zahteva v zvezi z njim in tistimi proti FiduLink.com ali SUXYS® , odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com brez omejitve zneska in trajanja ter na preprosto zahtevo s strani FiduLink.com ali SUXYS® , odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com.

 

7 - Obveznosti stranke

Zagotavljanje dokazil v zvezi s skrbnim pregledom lahko zlasti in brez izčrpnosti vključuje: originalne overjene kopije osebnih dokumentov, dokazilo o prebivališču z datumom manj kot 3 meseci, referenčna pisma banke, originalne overjene kopije dokumentov podjetja, kot tudi izvirnike overjenih prevodov, če obstajajo, notarsko overitev, apostille in druga digitalna potrdila. Vsako potrdilo mora biti izdelano v skladu z zahtevami veljavne jurisdikcije in v skladu z morebitnimi navodili FIDULINK.com, odvetnikov FiduLink.com, agentov FiduLink.com, računovodij FiduLink.com, poslovnih centrov FiduLink.com, partnerjev FiduLink.com in Dobavitelji FiduLink.com. Stranka je dolžna predložiti dokumente, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti potrebne skrbnosti, pred začetkom storitev FIDULINK.com in , odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, FiduLink. partnerji com in dobavitelji FiduLink.com, skladnost in druge storitve ali organi, ki to izrecno zahtevajo od FiduLink.com ali SUXYS® ali neposredno stranko.  

Opomba: Sprejemljiva so samo potrdila notarja države stalnega prebivališča, mestne hiše mesta stalnega prebivališča, veleposlaništva, policijske postaje mesta stalnega prebivališča, javnih zagovornikov (pod določenimi pogoji) države stalnega prebivališča. Vsak poskus ali predložitev goljufije z dokumenti ali predložitev neskladnih dokumentov bo povzročila takojšnjo ustavitev storitev FiduLink.com.

 

8 - Provizije in plačilni pogoji

Na splošno

8.A.1.1 Naročnik se strinja, da bo ob naročilu plačal pristojbine, ki jih zahtevajo FIDULINK.com, odvetniki FiduLink.com, agenti FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, poslovni centri FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink .com. njihov paket podjetja ali druge storitve. Razpored pristojbin FIDULINK.com je naveden na seznamu pristojbin, objavljenem na spletnem mestu FIDULINK.com (www.fidulink.com in poddomene in ali FiduLink Marketplace ® ali aplikacije SUXYS®) in njegove platforme. Poleg stroškov, navedenih na spletnem mestu in drugih aplikacijah, naročnik priznava, da mora povrniti vse nastale stroške, vključno, vendar ne omejeno na stroške, ki nastanejo pri sklicu ali udeležbi na sestankih direktorjev, delničarjev ali tajnikov, stroške sklica ali udeležbe na morebitne izredne skupščine družbe, stroške v zvezi s pripravo morebitne preusmeritve obvestila ali izjave in vse druge podobne stroške. FIDULINK.com ne začne faze izvajanja, dokler ni prejeto celotno plačilo pristojbin.
Vse pristojbine in stroški se plačujejo v valuti, ki jo določi FIDULINK.com, razpoložljive valute so GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, žeton SUXYS, USDT (Menjalni tečaj temelji na valuti EUR). Stranka ni pooblaščena, da zadrži pristojbine in stroške za zahtevke v zvezi s katero koli storitvijo, garancijo ali odgovornostjo. Prav tako je vsaka pravica do pobota s strani stranke s tem izključena. FiduLink.com redno posodablja menjalni tečaj na svojih spletnih mestih ter na različnih tržnicah in mobilnih aplikacijah.

8.A.1.2 Plačilo v Bitcoin.

FIDULINK® sprejema plačila v bitcoinih z evri kot valuto menjave. Stranka se strinja, da je plačilo lahko predmet prilagoditve v primeru nenadnega padca kriptosredstva. FIDULINK® si pridržuje pravico, da zavrne plačilo v bitcoinu.

8.A.1.3 Plačilo v Ethereumu.

FIDULINK® sprejema plačila v Ethereumu z evri kot valuto menjave. Stranka se strinja, da je plačilo lahko predmet prilagoditve v primeru nenadnega padca kriptosredstva. FIDULINK® si pridržuje pravico zavrniti plačilo v Ethereumu.

8.A.1.4 Plačilo prek Western Uniona.

FIDULINK® sprejema plačila v Western Unionu z evri kot valuto prenosa. Stranka se strinja, da bo krila stroške Western Uniona. FIDULINK ® si pridržuje pravico, da plačila prek Western Uniona ne zavrne. Na voljo samo za plačila Western Union (način prenosa na bančni račun). (Na voljo le strankam v nujnih primerih)

8.A.1.5 Plačilo v MoneyGramu.

FIDULINK® sprejema plačila v MoneyGram z evri kot valuto prenosa. Stranka se strinja, da bo krila stroške MoneyGrama. FIDULINK® si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila s strani MoneyGram. Na voljo samo za plačila MoneyGram (način prenosa bančnega računa). 

8.A.1.6 Plačilo v USDT.

FIDULINK® sprejema plačila v USDT z USD kot valuto menjave. Stranka se strinja, da nosi stroške zamenjave in prenosa v e-denarnico FiduLink.com. FIDULINK® si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila s strani USDT.

8.A.1.7 Plačilo v evrih.

FIDULINK® sprejema plačila v EUR z USD kot menjalno valuto. Stranka se strinja, da nosi stroške zamenjave in prenosa v e-denarnico FiduLink.com. FIDULINK® si pridržuje pravico, da plačila po EURS ne zavrne.

8.A.1.8 Plačilo v žetonu SUXYS.

FIDULINK ® sprejema plačila v žetonih SUXYS z USD kot valuto menjave. Stranka se strinja, da nosi stroške zamenjave in prenosa v e-denarnico FiduLink.com. FIDULINK® si pridržuje pravico, da ne zavrne plačila z žetonom SUXYS.

 

FiduLink.com ne ponuja gotovinskih plačil. Stranka sprejema uporabo zgoraj navedenih plačilnih sredstev v okviru svojih spletnih plačil ali v agenciji FiduLink.com.

 

Ustanovitev in vodenje podjetja, hčerinske družbe, podružnice

8.2. Poleg letnih pristojbin mora stranka plačati FIDULINK® enoten pavšalni znesek, ki omogoča ustanovitev družbe, podružnice, hčerinske družbe (»stroški ustanovitve«). Stroški ustanovitve se razlikujejo glede na jurisdikcijo in vključujejo zagotavljanje registriranega sedeža podjetja (naslov), zagotavljanje rezidenčnega zastopnika ter vse dokumente, da lahko podjetje v celoti deluje od prvega dne registracije, in sicer: potrdilo potrdilo o ustanovitvi, ki ga izda lokalni register; statusi; sklep o imenovanju direktorja in razdelitvi delnic ter delniški list(i).

Letna pristojbina je pavšalna pristojbina, ki se plača letno ob registraciji ali podaljšanju družbe. Vključujejo vzdrževanje podjetja v skladu z lokalno zakonodajo jurisdikcije ter obnovitev registriranega sedeža, registriranega zastopnika in državnih pristojbin ustrezne jurisdikcije. Te pristojbine niso vračljive.

Stranka je odgovorna FIDULINK.com za vse druge davke, kot so državni davki, dajatve, davki in druga plačila tretjim osebam, kot tudi honorarji in odškodnine za prenose direktorjev ali skrbniških delničarjev, vključno z izplačili in vsemi upravičenimi lastnimi stroški .

Stranka priznava pravico FIDULINK® pregledati letne pristojbine. O kakršni koli spremembi v strukturi nadomestil bo stranka obveščena vsaj en mesec pred začetkom izvajanja storitev za obdobje, na katero se nadomestilo nanaša. Stranka lahko plača pristojbine za FIDULINK® z veljavno kreditno kartico Visa ali MasterCard na svoje ime ali z bančnim nakazilom. Stranke, ki posredujejo v FIDULINK® podatki o kreditni kartici (ali podobnem instrumentu) kot plačilnem sredstvu sprejmejo, da FIDULINK® bremeni njihovo kreditno kartico za celoten znesek pristojbin in/ali stroškov, davkov, dajatev zaradi FIDULINK® v zvezi s storitvijo in morebitnimi drugimi upravičenimi izplačili ali lastnimi stroški. Stranka prav tako sprejema, da FIDULINK® lahko shranjuje in uporablja podatke o kartici v skladu s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

8.2.1.A – Zagotavljanje pravnega naslova 

FiduLink.com lahko zagotovi pravni naslov za podjetje, ki ga je ustvarila stranka, če je to vključeno v paket za obdobje 3 mesecev, 6 mesecev, 12 mesecev, odvisno od jurisdikcij in paketov. Stranka sprejema polno odgovornost in pogoje uporabe FiduLink.com, poslovnih centrov FiduLink.com, računovodij FiduLink.com, agencij FiduLink.com, partnerjev FiduLink.com in drugih dobaviteljev FiduLink.com. FiduLink.com, agenti FiduLink.com, odvetniki FiduLink.com, računovodje FiduLink.com, partnerji FiduLink.com in dobavitelji FiduLink.com si pridržujejo pravico do prekinitve storitev domicilicije v primeru neupoštevanja splošnih pogojev uporabe in storitev FiduLink.com brez rezervacije in brez predhodnega obvestila. Stranka sprejema in potrjuje, da je prebrala in razumela splošne pogoje prodaje in storitev FiduLink.com. Stranka se strinja, da ne more uporabljati naslovov FiduLink.com, ne da bi o tem obvestila FiduLink.com in prejela pisno soglasje s strani FiduLink.com. Pod nobenim pogojem stranka ne sme sprejemati strank, partnerjev, dobaviteljev in drugih sestankov v kraju stalnega prebivališča brez predhodnega pisnega soglasja FiduLink.com, kosovnih paketov in drugih. FiduLink.com se zavezuje, da bo stranke obvestil o prejemu pisma v imenu strankinega podjetja na naslovu, ki ga je posredoval FiduLink.com (razen v primeru nezaračunavanja kredita za pošto). Stranka se strinja, da FiduLink.com prekine storitve prejemanja pošte od 1. dne neplačila naslovnih storitev, ki jih zagotavlja FiduLink.com. V primeru nadzora s strani administracije se stranka strinja, da bo administraciji in tistim na njene stroške zagotovila prostor, ki ni tisti, ki ga je zagotovil FiduLink.com, ali da bo najela pisarno ali zasebno sobo za sestanke v mejah razpoložljivosti FiduLink. . com. FiduLink.com si pridržuje pravico, da stranki zavrne najem sobe za sestanke ali storitev najema pisarne.

 

POSEBNI POGOJI ZA PLAČILA Z DEBITNO ALI KREDITNO KARTICO

8.3. Če je plačilo letne pristojbine zapadlo in je zapadlo kljub rednemu izdajanju računov s strani FIDULINK® in razumnih prizadevanj za obveščanje naročnika o takšni kršitvi, se naročnik strinja, da lahko FIDULINK bremeni strankino kartico (debetno ali kreditno) za kakršen koli neplačan znesek te vrste, vključno z morebitno kaznijo ali denarno kaznijo, ki je naložena za povrnitev podjetja v stanje dobre registracije. .

V tem primeru stranka prav tako sprejema, da FIDULINK® bo imel 60 dni od datuma obremenitve za plačilo letnih pristojbin za registracijo v zvezi z družbo naročnika, vsak znesek, bremenjen kot registrska kazen, pa bo vključeval tudi dodatni znesek kazni, ki se nanaša na čakalno dobo 60 dni.

V primeru plačila z anonimno bančno kartico ali s kartico, na kateri ni navedeno ime imetnika bančne kartice, se kupec strinja, da predloži izpisek bančnega računa, na katerem je navedena številka bančne kartice ter ime in naslov imetnika. bančne kartice. V primeru, da kupec ni imetnik kartice, mora slednji predložiti potni list in dokazilo o naslovu - 3 mesece ter pisno potrdilo o soglasju za plačilo kupca in njegovega naročila. 

8.4. KAR TRETJA OSEBA PLAČI KARTICO V IMENU STRANKE, STRANKA JAMČI, DA IMA IMETNIK KARTICE SODVOJE S PLAČILO, TUDI Z UPORABO KARTICE TER Z OBDELAVO PODATKOV KARTICE IN GARANCIJE KARTICE POLITIKA ZASEBNOSTI. STRANKA JE OD IMETNIKA OD IMETNIKA OBVEZNA PRIDOBITI, DA PODPIŠE IN UPOŠTEVA IZJAVA IMETNIKA, KI GA MODEL JE LAHKO DOBIVENA PO E-pošti NA INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Uvod v bančništvo

8.5. Stranka je odgovorna FIDULINK® pavšalni znesek za opravljanje svojih storitev v zvezi z uvedbo bančništva in odprtjem bančnega računa. Te prijavnine se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Provizije za obdelavo so izražene v GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC po izbiri stranke na platformah FIDULINK®. Stranka mora plačati upravne stroške pred FIDULINK® ne prične z izvajanjem storitve in povezovanjem z obratom(-i). Stranka lahko plača administrativne stroške FIDULINK® z veljavno kreditno kartico Visa ali MasterCard na svoje ime ali z bančnim nakazilom. Stranke, ki posredujejo v FIDULINK® podatki o kreditni kartici kot plačilnem sredstvu sprejmejo, da FIDULINK® bremeni njihovo kreditno kartico za celoten znesek prijavnine za račun, ki so ga izbrali, plus stroške kurirske službe, če je tako zahtevano.

 

Račun stranke Marketplace-FiduLink.com ali App-FiduLink.com ali prostor MY-OFFICE

Stranka sprejema to FIDULINK® pri spletnem naročanju ustvarite namenski račun. Stranka sprejema in zagotavlja FIDULINK® da zagotavlja popolno varnost dostopa do svojega računa. Stranka izpolni vse odgovornosti FIDULINK® in SUXYS® v primeru njegove malomarnosti in neupoštevanja bistvenih varnostnih elementov njegovega gesla ali dostopne prijave. V primeru kršitve računa ali goljufive uporabe se stranka strinja, da FIDULINK® blokira dostop do tega računa brez odlašanja in brez razloga, ki bi ga morali posredovati stranki. Stranka se strinja, da je sama odgovorna za varnost svojega računa in dostopa, da ima samo svoje geslo in prijavo.

Stranka sprejema gostovanje njegovih osebnih podatkov, kot so računi in druga področja za stranke, s strani FiduLink.com in SUXYS®. Stranka brez zadržkov sprejema pogoje storitve in varnosti, objavljene na spletni strani FiduLink.com (preberite tudi https://fidulink.com/policy-privacy/). Stranka sprejema, da FiduLink.com in SUXYS® lahko kadarkoli prekinejo gostovanje svojih podatkov, ne da bi bili slednji o tem obveščeni in brez kakršne koli utemeljitve ali obvestila. Stranka sprejme samodejno ustvarjanje ali preoblikovanje svojega računa gostujoče stranke v dokončni račun stranke po oddaji naročila in potrditvi s strani FiduLink.com. 

Stranka med potrjevanjem svojega naročila na spletnem mestu FiduLink.com ali pod domenami ali tržnico ali aplikacijami sprejema elektronski podpis (s potrditvijo in sprejemanjem splošnih pogojev prodaje in uporabe ob oddaji naročila) te pogodbe dokončno in v celoti z vrednost prvotne pogodbe. S potrditvijo naročila sprejema uporabo elektronskega podpisa pogodbe s potrditvijo polja sprejema prodajne pogoje in uporablja dokončno in brez omejitev ter potrjuje, da je prebral in razumel ter sprejel splošne pogoje. prodaje in uporabe FiduLink.com in njegovih poddomen ter tržnice in aplikacij.

FiduLink.com in SUXYS® dajo stranki na zahtevo na razpolago prostor "MY-OFFICE Lite" za vsako novo ustanovitev podjetja, hčerinske družbe, podružnice. Ta prostor vključuje informacije o ustanovitvi podjetja, hčerinske družbe ali podružnice, pa tudi ploščo brezplačnih orodij. Ta prostor lahko kadar koli začasno prekine ali deaktivira FiduLink.com v primeru neskladnosti s pogoji uporabe ali druge neskladnosti z listino FiduLink.com. Stranka potrjuje, da je za dano obdobje enega leta prejela brezplačen dostop do tega zasebnega in brezplačnega prostora na svojo zahtevo od FiduLink.com in SUXYS®. Stranka potrjuje, da je prebrala in razumela ter sprejela pravila in pogoje uporabe ter listino FiduLink.com pred kakršno koli povezavo z njegovim prostorom "MY OFFICE Lite". Stranka potrjuje, da je edini imetnik in uporabnik tega prostora in odvezuje FiduLink.com in SUXYS vseh odgovornosti.® v primeru vdora ali zlonamerne povezave ali drugega uhajanja podatkov in izgube gesla s strani stranke, slednja sprejema, da je izključno odgovorna za varnost tega brezplačnega in zasebnega prostora, ki ga ponuja FiduLink.com na posebno zahtevo stranke.

FiduLink.com in SUXYS® si prizadeva čim bolj zaščititi svoje različne platforme z uporabo varnostnih sredstev, ki so mu na voljo, kot sta FiduLink.com in SUXYS® zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi nastala v primeru delne ali popolne izgube podatkov o strankah ali zlonamerne distribucije le-teh s strani morebitnih hekerjev ali drugih kriminalnih združb. Vendar vas FiduLink.com opozarja na dejstvo, da ne gostimo nobenih občutljivih podatkov o naših strankah ali katerega koli dokumenta na spletu in da imamo storitev zaščite in spremljanja 24/24 in 7/7 vseh naših platform. 

Imenovanje direktorja

8.6. Stranka daje moč FIDULINK-u® in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za direktorje podjetja v skladu z naročilnico, predloženo FIDULINK® in ki še niso podpisali izjave o prevzemu mandata, so ob registraciji družbe res privolili v mandat direktorja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Ti tudi potrjujejo, da je upravitelj subjekt informiranega soglasja o njegovem imenovanju in obveznostih.

Imenovanje direktorja

8.6.1 Stranka daje napajanje FIDULINK-u® in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za direktorja podjetja v skladu z naročilnico, predloženo FIDULINK® in ki še niso podpisali izjave o prevzemu mandata, ob registraciji družbe res soglašajo z opravljanjem funkcije direktorja in da je vsaka fizična oseba, imenovana za direktorja, dopolnila 18 let. Ti tudi potrjujejo, da je direktor subjekt informiranega soglasja o njegovem imenovanju in obveznostih.

Imenovanje tajnika

8.6.1 Stranka daje napajanje FIDULINK-u® in potrjuje, da so vse osebe, ki bodo imenovane za tajnika podjetja v skladu z naročilnico, predloženo FIDULINK® (obveznost in obvezna registracija v primeru opravljanja funkcije imenovanega direktorja) in ki še niso podpisali izjave o prevzemu mandata, so ob registraciji družbe privolili v mandat tajnika in da vsaka fizična oseba, imenovana za direktor je dopolnil 18 let. Ti tudi potrjujejo, da je tajnik subjekt informiranega soglasja o svojem imenovanju in obveznostih.

Druge storitve za prispevke

8.7. Stranka je odgovorna FIDULINK® nepovraten pavšalni znesek za zagotavljanje svojih storitev v zvezi s stiki s tretjimi ponudniki storitev ali pomoč pri prijavi za pridobitev takih storitev s strani tretjih ponudnikov. Ta znesek se zbira izključno za kritje stroškov FIDULINK®. Stranka potrjuje, da FIDULINK® ne bo stranka v nobenem pogodbenem razmerju med stranko in ponudnikom storitev tretje osebe. Stranka potrjuje, da FIDULINK® bo verjetno prejel premijo za uvajanja podjetij od tretjega ponudnika storitev v primeru, da ga naročnik sprejme in se naročnik izrecno odreče pravici do uveljavljanja retrocesije takšne premije.

9 - Komunikacija in navodila

Odjemalec in FIDULINK® lahko drug drugemu pošiljajo navodila, obvestila, dokumente ali kakršno koli drugo komunikacijo po pošti, e-pošti, prek namenskega internetnega portala FIDULINK® ali po faksu, SUBJECT, da FIDULINK® lahko pošlje poročila o stroških ali pristojbinah kot priponko po elektronski pošti. Odjemalec in FIDULINK® mora hraniti vsa navodila, obvestila, dokumente ali kakršno koli drugo komunikacijo kot dokaz. Vse komunikacije, namenjene FIDULINK® bo poslano na sedež ali na kateri koli drug naslov, ki ga FIDULINK® bo stranko kadar koli pisno obvestil in vsa sporočila, namenjena stranki, bodo poslana na njen naslov ali na kateri koli drug naslov, ki ga bo stranka sporočila FIDULINK.® pisno kadar koli, zlasti navodilo poste restante, ki mora biti pisno odobreno. Od FIDULINK® mora biti sposoben kadar koli stopiti v stik s stranko, če je to potrebno, se stranka zavezuje, da bo takoj obvestila FIDULINK® če spremeni naslov, e-poštni naslov ali številko telefona/faksa. V primeru, da namerava stranka prekiniti vse storitve FIDULINK® za določeno podjetje ali več podjetij je treba poslati kakršno koli obvestilo o odpovedi po elektronski pošti info@fidulink.com .

10 - Obdelava in varstvo podatkov

10.1. FIDULINK® bo obdeloval osebne podatke, ki v skladu z opredelitvijo Splošne uredbe o varstvu podatkov (RGPD / GDPR), ki vključuje vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo, znano tudi kot "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki". Fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator povezave ali en ali več dejavnikov, značilnih za fiziognomske, fiziološke , genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Obdelava podatkov pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih, ne glede na to, ali so avtomatizirane ali ročne, kot so zbiranje, snemanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, priklic, posvetovanje, prilagajanje ali spreminjanje, uporaba, komunikacija s prenosom, razširjanje, izbris ali uničenje. takšnih podatkov, kot tudi posredovanje, urejanje ali kombiniranje podatkov, njihovo omejevanje ali brisanje.

Prejemniki osebnih podatkov vključujejo družbe skupine FIDULINK® delujejo kot podizvajalec ali pomožni, zastopniki s sedežem v jurisdikcijah, povezanih s storitvami, naši dobavitelji IT in telekomunikacij, drugi dobavitelji tretjih oseb, vključno z bankami, ki jih je naročnik izrecno želel predstaviti, registri javnih podjetij ali pravni organi. Vsako od teh razkritij bo izvedeno v skladu z GDPR, naši odnosi s tretjimi stranmi pa bodo pogodbeni, pri čemer se obe strani zavezujeta k GDPR, kot je dolžnost zaupnosti za vsakogar, ki obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Da bi izpolnili obveznosti poznavanja svoje stranke (»KYC«) in zagotovili pravilno opravljene storitve, obdelani podatki vključujejo podrobnosti o stranki, kot so ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče in prebivališče. naslove, številke potnih listov, datume veljavnosti potnih listov in kontaktne podatke določljivih oseb ter dokazila, ki potrjujejo te osebne podatke in navodila stranke v zvezi s storitvami. Postopek KYC se izvede z aplikacijo KYC - AML, ki je na voljo na FiduLink.com.

Stranka je dolžna hraniti svoje osebne podatke pri FIDULINK® posodabljati v celotnem pogodbenem razmerju in predložiti vse spremne dokumente v zvezi s svojo obveznostjo, da jih posodablja v obrazcih, ki jih predpisuje FIDULINK.®.

10.2. FIDULINK® ali bo rezidenčni agent verjetno obdeloval osebne podatke kot podizvajalec v imenu FIDULINK®, ki po potrebi ostaja upravljavec podatkov. Dodatne informacije o strankah, s katerimi delimo podatke, so na voljo v naši politiki zasebnosti.

10.3. Stranka potrjuje, da lahko pridobi več informacij, če kontaktira FIDULINK® ali s pošiljanjem e-pošte na info@fidulink.com . Vsa komunikacija bo potekala v angleškem jeziku. FIDULINK lahko uporablja kateri koli drug jezik® po lastni presoji, le iz vljudnosti do stranke.

10.4. Kupec je obveščen, da ima pravico do umika soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred umikom niti na zakonitost nadaljevanja obdelave, če obstaja drug razlog, ki upravičuje obdelavo, na primer skladnost z zakonskimi obveznostmi.

Stranka jamči FIDULINK® da je pridobil popolno in popolno privolitev katere koli tretje osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, katere osebni podatki so posredovani FIDULINK® s strani naročnika in da to soglasje zajema obdelavo s strani ali prek FIDULINK® osebni podatki tega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi zagotavljanja storitev ali spoštovanja bonitetnih obveznosti.

10.5. FIDULINK®, njeni direktorji, zaposleni ali agenti, morajo podatke obravnavati zaupno. Kljub vsem varnostnim ukrepom si lahko podatke, vključno z e-poštno komunikacijo in osebnimi finančnimi podatki, med prenosom med stranko in FIDULINK ogledajo nepooblaščene tretje osebe.®. Za namen komuniciranja s FIDULINK®, bo stranka morda morala uporabiti programsko opremo, ki so jo izdelale tretje osebe, vključno, vendar ne omejeno na programsko opremo brskalnika, ki podpira protokol za varnost podatkov, združljiv s protokolom, ki ga uporablja FIDULINK.®.

10.6. Informacije v okviru te klavzule predstavljajo delno predstavitev varstva podatkov. To je podrobneje razloženo v našem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na povezavi, predvideni v ta namen.

11 – Pravna nesposobnost

Stranka bo nosila tveganje kakršne koli škode, ki izhaja iz pravne nesposobnosti v zvezi z njeno osebo ali njegovimi odvetniki ali drugimi tretjimi osebami, razen če je bila ta nesposobnost obveščena FIDULINK.com ali SUXYS® pisno ali po e-pošti (pod pogojem, da prejmete potrditev po e-pošti od FiduLink.com ali SUXYS® ).

12 - Odgovornost

12.1. Brez poseganja v katero koli posebno določbo morebitna škoda, ki je posledica napake ali opustitve s strani FIDULINK®, njegovih direktorjev, zaposlenih ali zastopnikov mora kriti naročnik, razen če FIDULINK®, njeni direktorji, zaposleni ali agenti zagrešili hudo malomarnost ali goljufijo ali katero koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti v skladu z veljavno zakonodajo. FIDULINK® ne odgovarja za kakršno koli izgubo zaradi mehanske okvare, stavke, internetnega napada, terorističnega napada, naravne katastrofe, pandemije, zamude ali kakršnega koli neizpolnjevanja obveznosti katerega koli člana osebja, vodstva ali katerega koli skrbnika pri opravljanju svojih dolžnosti. 

12.2. Vsako škodo, ki jo povzroči ali izhaja, neposredno ali posredno, zaradi napake, neuspeha, malomarnosti, dejanja ali opustitve katere koli druge osebe, sistema, institucije ali plačilne infrastrukture, krije stranka.

12.3. FIDULINK® ne more biti odgovoren, če dodatnih storitev ni mogoče izvesti. Odgovornost FIDULINK® v zvezi z dodatnimi storitvami je strogo omejeno na izbiro, navodila in spremljanje svojih podružnic ali katere koli druge tretje osebe.

12.4. Vsaka škoda ali izguba, ki je posledica uporabe poštnih, telegrafskih, teleksnih, faksimilnih, telefonskih in drugih komunikacijskih sredstev ali prevoznih sredstev, zlasti izguba, ki je posledica zamud, nesporazumov, škode, slabega ravnanja s strani tretjih oseb ali podvajanja kopij, so odgovornost stranke, razen če FIDULINK® zagrešil hudo malomarnost.

12.5. FIDULINK® ne more biti odgovoren v primeru okvare enega od komunikacijskih sredstev, potrebnih za izvajanje storitev, predvidenih s pogodbo, ali za katero koli pošto ali klic, prejeto v okviru storitev, predvidenih s pogodbo. FIDULINK® ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali pošiljanja navodil po faksu, vključno s primeri, ko prenos ni uspel, je nepopoln ali izgubljen.

12.6. V posebnem primeru odprtja bančnega računa, FIDULINK® nastopa kot tretja oseba v razmerju med banko in stranko. Zato FIDULINK® v nobenem primeru ne more biti odgovoren za razmerje med banko in stranko. FIDULINK® nima pooblastil za delovanje in ne namerava delovati kot uslužbenec, zastopnik ali član poslovodstva banke in/ali podpisati v njenem imenu ali prevzeti kakršno koli odgovornost v njenem imenu od banke.

13 - Trajanje, prenehanje in začasna prekinitev storitev

Na splošno

13.1. Vsaka pogodba velja za navedeno obdobje in bo nato samodejno podaljšana za zaporedna obdobja, ki so enaka dolžini začetnega obdobja. Za vse druge vidike bo vsaka pogodba samodejno podaljšana pod enakimi pogoji. FIDULINK® ali pa lahko stranka odpove katero koli pogodbo za obdobje, navedeno v njej, ali za konec katerega koli obdobja podaljšanja ali obnovitve, tako da drugo stranko obvesti vsaj dva meseca pisno. Odpoved ne posega v pravice ali obveznosti katere koli pogodbene stranke, ki so nastale pred odpovedjo ali izhajajo iz katerega koli dejanja ali opustitve, storjene pred odpovedjo. Pridržana je pravica do takojšnje odpovedi iz upravičenega razloga.

13.2. V primeru kršitve veljavne zakonodaje s strani stranke ali teh splošnih pogojev prodaje in uporabe in/ali splošnih pogojev, FIDULINK.com ali SUXYS® lahko prekine katero koli pogodbo in storitve s takojšnjim učinkom, vključno s pogodbo o dodatnih storitvah, ki jih zagotavljajo podjetja, povezana s FIDULINK.® ali s strani tretjih oseb. V takem primeru mora naročnik sprejeti vse potrebne ukrepe za zamenjavo katerega koli delovnega mesta, ki je postalo prosto v katerem koli podjetju po takšni prekinitvi, in izrecno se strinja, da FIDULINK® ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi takojšnje odpovedi.

Ustanovitev in vodenje podjetja

13.3. Vsaka pogodba o delovanju podjetja velja za celo leto. V primeru, da stranka prekine pogodbo ali zahteva FIDULINK® za prenos vodenja podjetja na drugega agenta ali ponudnika storitev podjetja ali za likvidacijo podjetja, FIDULINK® ne bo prenesel ali likvidiral podjetja do vseh neporavnanih plačil, stroškov in/ali dajatev (vključno z državnimi davki, dajatvami, davki in drugimi plačili tretjim osebam, kot tudi stroški, povezani z direktorji ali fiduciarnimi delničarji in strošek prenosa v višini 750,00 €) so bili v celoti plačani.

Takoj ko je podjetje ustanovljeno in registrirano v ustrezni jurisdikciji, se stranka strinja s podpisom mandatne pogodbe. V nasprotnem primeru FIDULINK® si pridržuje pravico, da naročniku zavrne posredovanje socialnih dokumentov, povezanih z družbo, če naročnik ne podpiše zgoraj omenjene pooblastila.

Naročnik bo prejel celotno povračilo stroškov ustanovitve, zmanjšano za stroške kurirske službe, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) FIDULINK® ne more ustvariti podjetja za stranko IN (ii) FIDULINK® je prejela vse potrebne dokumente, ki jih je pravilno izpolnila stranka, vključno s kopijo veljavnega osebnega dokumenta stranke, ki je bil overjen v skladu s posebnimi navodili švicarskih bank, in katerim koli drugim dokumentom, ki ga od stranke zahteva FIDULINK®, na primer zlasti račune za komunalne storitve, ki niso starejši od 3 mesecev, življenjepis in referenčno pismo banke.

Odpiranje bančnega računa

13.4. Storitev se zaključi z odprtjem računa s strani banke in nato potekajo vsi odnosi med stranko in banko.

Vsaka stranka se lahko odloči za preklic svoje zahteve v 3 koledarskih dneh od njene zahteve za odprtje bančnega računa. Stranka bo prejela polno povračilo pristojbine za nastavitev, zmanjšano za stroške dostave, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: (i) Banka s pomočjo FIDULINK®, ne more odpreti računa IN (ii) FIDULINK za naročnika® ali je banka prejela vse potrebne dokumente, ki jih je pravilno izpolnila stranka, vključno s kopijo strankinega veljavnega osebnega dokumenta, ki je bil overjen v skladu z natančnimi navodili konvencije o dolžnosti skrbnega ravnanja švicarskih bank, in morebitnim zahtevanim dokumentom. od naročnika prek FIDULINK®, kot so, vendar ne omejeno na, izpiski računa kreditne kartice, računi za komunalne storitve, pogodba o zaposlitvi, potrdilo o ustanovitvi ali drugo dokazilo o ekonomskem izvoru sredstev. To je edini primer, ko so ponujena vračila. Če se stranka odloči preklicati svojo zahtevo po 3 koledarskih dneh, iz kakršnega koli razloga ne bo mogoče vrniti kupnine.

Način vračila

13.5. Kakršno koli vračilo je mogoče izvesti le prek verige blokov SUXYS.® in v digitalnem žetonu, ki ga lahko uporabljajo FiduLink.com in poddomene in ali SUXYS® bodisi SUXYS TOKEN® (bodite previdni, vsa povračila bodo izvedena v skladu z vrednostjo žetona SUXYS® v času zahteve in glede na sprejetje s strani SUXYS® in ali FIDULINK.com in poddomene. 

14 – Ločljivost

Če je katera koli določba v tem dokumentu ali bi lahko postala v skladu s katero koli pisano zakonodajo ali če katero koli sodišče ali upravni organ ali katero koli pristojno sodišče ugotovi, da je nezakonita, neveljavna, prepovedana ali neizvršljiva, potem se taka določba šteje za neutemeljeno učinek do obsega takšne nezakonitosti, ničnosti, neveljavnosti, prepovedi ali neuporabnosti. Ostale klavzule ostanejo v veljavi.

15 - FiduLink.com Listina in poddomene I 10 načel Listine

Uporabnik kot tudi direktorji, delničarji, partnerji potrjujejo, da so prebrali in sprejeli listino FiduLink.com in sprejemajo spoštovanje le-te pod kazensko odgovornostjo, da bodo njihove storitve začasno ustavljene in/ali deaktivirane brez rezerve in brez kakršne koli utemeljitve v imenu SUXYS® ali FIDULINK.com in poddomene; 

1 – Nikoli ne zagotavljajte nezakonitih storitev ali izdelkov s podjetjem, ki je bilo ustvarjeno ali uporablja storitve FIDULINK.com. 2 – Ostanite profesionalni in vljudni v vseh okoliščinah z agenti FIDULINK®. 3 – Nikoli ne dovolite drugi osebi, da uporablja vaš račun FIDULINK® ali MOJA PISARNA za povezavo z omrežjem. 4 – Nikoli ne uporabljajte storitev FIDULINK® za podjetje, ki ni registrirano pri storitvah FIDULINK®. 5 – Nikoli ne začnite dejavnosti podjetja, ne da bi prejeli uradne dokumente ali aktivacijo storitev od FIDULINK®. 6 – V 48 urah zagotovite vse poslovne ali osebne dokumente, ki jih FIDULINK® bi vas lahko vprašal. 7 – Obnovite svoje podjetje ali njegove storitve največ 1 mesec pred koncem storitev FIDULINK®. 8 – Nikoli ne posredujte dokumenta, ki je bil na kakršen koli način popravljen. 9 – Nikoli ne spreminjajte kontaktnih podatkov (naslova, telefona itd.), ne da bi o tem obvestili FIDULINK.com. 10 – Nikoli ne uporabljajte storitev ali izdelkov FIDULINK.com za vzpostavitev ali vzpostavitev davčnih, upravnih, finančnih goljufij…

16. Naloga

Za izvajanje svojih storitev FIDULINK® si pridržuje pravico, da najame podizvajalce, ki bodo pod njegovo pristojnostjo: odvetniki, pravniki, računovodje, pooblaščeni računovodje, notarji, revizorji in drugi zastopniki za ustanovitev omrežja FiduLink.com. Naročnikove pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, se lahko prenesejo na tretje osebe le s pisnim soglasjem FIDULINK.com.

17. Veljavno pravo 

To pogodbo ureja in sestavlja v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti sedeža podjetja SUXYS International Limited. Vsa nesoglasja med strankama, ki nastanejo v zvezi s pogodbo, splošnimi pogoji prodaje in uporabe FiduLink.com, vključno z vprašanji v zvezi z njeno sklenitvijo, njeno veljavnostjo ali prenehanjem, so v izključni pristojnosti glavnega podjetja. SUXYS International Limited.

 

Priloga 1 - 1 - A . Nezagotavljanje storitev za državljane spodaj navedenih jurisdikcij (01 ob 01:2023): 

FiduLink.com ne more zagotoviti nobenih storitev za državljane jurisdikcij: Afganistan, Iran, Severna Koreja, Pakistan, Sudan. Ta seznam se lahko doda ali odstrani iz določenih jurisdikcij brez obvestila s strani FiduLink.com.  

 

Priloga 2 - 1 - A . Spodnji limit plačila s kreditno kartico (27. 04. 2023 ob 00:00): 

FiduLink.com od 499,00. 27. 04 ne bo več ponujal plačil za nove stranke z bančno kartico nad 2023 €. Za vsa plačila nad 499,00 € eur ali v valuti, ki ustreza temu znesku, so možna plačila z bančnim nakazilom v 30 valutah po izbiri stranke z nakazilom SEPA ali nakazilom SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum. Funkcija plačila za zneske, večje od 499,00 € ali protivrednosti, bo na voljo samo strankam, ki jih FiduLink.com* že pozna.

 

Najnovejša posodobitev: 27/04/2023 ob 00.